platform architectuur

Details

www.platform.be
2022
Gérants (Max. 4) 1
Maxime Balcaen
1989
Gérants (Max. 4) 2
Servaas De Wandel
1989
Gérants (Max. 4) 3
Kobe Pillen
1989
Als jong bureau kiezen we bewust voor projecten met maatschappelijke belangen en meer concreet het typologisch en ontwerpend onderzoek van het urgent collectief woonvraagstuk. Onze focus ligt hierbij op de passende en duurzame verdichting met oog voor hedendaagse woonkwaliteit en contextgevoeligheid. Dit werk stellen we, i.o.v. het VAI, begin 2024 tentoon in De Singel.
Gecombineerd met een gedetailleerde kennis van de bouwpraktijk en een doorgedreven bouwtechnische uitwerking, levert dit projecten op die hun financiële en duurzame beloftes waarmaken binnen de overeengekomen planning.
Dit alles leidde tot onze opname op de lijst van beloftevolle ontwerpers van de Gentse Stadsbouwmeester, tot de architectuurprijs Kortrijk, een praktijkassistentschap aan de UGent, de opname in 2 architectenpools omtrent hedendaags wonen, diverse publicaties (vb. A+) en lezingen.
1. Architecture
Sociaal huisvestingsproject Mandemakerswijk (vervangingsbouw van 40 sociale woningen in Hamme)
Hamme
https://www.dropbox.com/scl/fi/46jxnw5bcukid6mq3d9bm/platform_Mandemakers.pdf?rlkey=zvjzayu7jvs890u0mt4mjgsvx&dl=0
In dit atypisch sociaal huisvestingsproject worden kwalitatieve laagbouw en een hoge densiteit verenigd. Door het stapelen van 2 split-levelunits ontstaat een gebouw zonder slapende gevels en beschikt elke unit over een dubbele oriëntatie (met zicht op groen en de speelstraat). De half verspringende vloeren laten toe om op een heel economische manier een grote ruimtelijkheid te realiseren. De maisonnettes verenigen de compactheid van het appartement met de huiselijkheid en herkenbaarheid van de woning en vertegenwoordigen zo, zonder te bruuskeren, een alternatieve verdichtingsstrategie. Door binnen een gabarit van 3 bouwlagen en een dak de bestaande BVO te verdubbelen én de footprint te reduceren, ontstaat er ruimte voor een nieuwe klimaatrobuuste buurttuin die zuurstof, verkoeling en visueel comfort zal verschaffen. Het oost-west georiënteerd balkvormig volume wordt d.m.v. 2 hoekvolumes, die ruimte laten voor kleinere pleintjes en hoofdadressen, in het bestaande weefsel ingepast.
Inbreidingsstudie Torrepoort en sociaal inbreidingsproject Rustenhove
Ieper
De inbreidingsstudie van een sociale tuinwijk in Ieper werd in 2018 afgerond. In 2019 zagen we de mogelijkheid om de vooropgestelde verdichtingsstrategie in het project Rustenhove af te toetsen: we introduceren geen nieuwe vormentaal, maar bouwen verder aan het bestaand weefsel door het aanwezig archetype van rij- en halfopen woningen te manipuleren en horizontaal op te delen. Er ontstaat een milde collectieve woonvorm die zijn gelijke opzoekt en een stap verdergaat. Het ensemble volgt de grenzen en schept zo ruimte voor een binnenhof. Als actieve ontmoetings- en belevingsplek voorkomt ze sociale exclusie. Als passief schouwspel en groene long geeft ze het geheel een specifieke eigenheid die aanleunt bij het tuinwijkidee. Alle woningen krijgen 3 gevels waardoor een subtiel evenwicht tussen de geborgenheid van het hof en de interactie met de buurt ontstaat.
Risalietwoning
Gent
We ontwerpen een nieuwbouwwoning t.h.v. de gesloopte rechtervleugel van het beschermd Herenhuis Voortman en de 200-jarige tuin die als stadspark dienst zal doen. Het profiel van het Herenhuis wordt vernieuwd en versterkt door een hedendaagse bel-étagewoning als een hoekrisaliet met verspringende vloeren op te vatten. Op die manier blijft de woning compact, wordt de circulatie tot een minimum beperkt, ontstaan er leefruimtes met een eigen karakter en vergezichten, staan de ruimtes met elkaar in contact zonder hun eigenheid aan te tasten en worden de schijnbaar nadelige randvoorwaarden plansturend en als kwaliteit ingezet. Dit ontwerp is exemplarisch voor onze ontwerppraktijk waarbij een uitgepuurd ontwerp hand in hand gaat met bouwtechnische kennis, financiële haalbaarheid en duurzaamheid.
Edition 2022

Voir les gagnants

Découvrez les gagnants de l'édition 2022 des Belgian Building Awards

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums