Laura Muyldermans

Details

Laura Muyldermans
A/102873
2018
Gérants
Laura Muyldermans
1987
1. Architecture
Projet 1
Tafelzetting - Foto’s Michiel De Cleene
Antwerpen
Deze installatie kwam tot stand na een wedstrijdprocedure, uitgeschreven door het VAi en De Singel, om een buiten-scenografie te ontwerpen die jonge makers toelaat hun visie op architectuur en de publieke ruimte te uiten.
Een kleurrijke set tafels, zitbanken en attributen vormen samen het uitgangspunt voor een set modulaire stadsmeubilair. De tentoonstelling in en het tafelblad presenteert 7 interventies in de openbare ruimte die elk tot stand kwamen in dialoog met een andere ontwerper. De tafel benadrukt het belang van de ontmoeting van waaruit een gesprek kan ontstaan en tegelijk nodigt ze de toevallige passant uit om onderweg even stil te staan en de perceptie op de publieke ruimte te prikkelen.
Het is een artistieke interventie die tot doel heeft te reflecteren over de manier waarop we ons de openbare ruimte al dan niet toe-eigenen. De installatie wenst architecten aan te moedigen om naast de bouwpraktijk ook vanuit een maatschappelijk engagement positie te nemen. De tentoonstelling stelt indirect de vraag hoe architectuur zich zou definiëren moest er meer ruimte zijn om als ontwerper vrij van de gevraagde opdrachtomschrijving te kunnen handelen. Een attitude die de kwantificeerbare aspecten overstijgt ten dienste van de effectieve betekenis van een plek.
Ten opzichte van de uitkijktoren Pyloon (gewonnen winvorm wedstrijd) is Tafelzetting als referentie mogelijks een atypische keuze. De keuze werd voornamelijk om inhoudelijke reflectie en zijn vorm en format gemaakt.
Projet 2
Geraard - In samenwerking met Arian Schelstraete. Foto’s Michiel De Cleene
Gontrode
Langs een typische Vlaamse steenweg met voornamelijk vrijstaande woningen omgeven door rijkelijk verzorgde voortuinen en opritten springt één woning letterlijk naar voor. Het huis in de bocht van de steenweg heeft geen voortuin en biedt amper plaats voor een voetpad. Het duidelijke authentieke karakter maakt van de woning een opvallend stille getuigen van een landelijk verleden.
Een huis in half een huis - een achterdeur met een voortuin.
De opsplitsing van de oude burgemeesterswoning resulteert in een gefragmenteerde indeling: een uiterst smal trapje langs het fietspad, ingesloten trappen, smalle gangen, een lege zolder en donkere kamers.
Het ontwerp stel voor om de circulatie van de woning om te draaien. De ongebruikte garage maakt plaats voor een nieuwe volwaardige achterdeur met een patio en een voortuintje langs de zijgevel. Thuiskomen gebeurt nu te midden van de kruidige aroma’s. De nieuwe trap sluit op elk verdiep aan op een open tussenruimte. De leefruimte waaiert daarmee langs de zijgevel uit tot onder het dak. Op de zolder worden 2 slaapkamers toegevoegd. Een porte-fenêtre omkadert de taferelen die zich rondom de steenweg afspelen.
Een huis met twee kraaien. Trouw op hun post, rondkijkend. Ze begroeten vanop de afvoer de bewoner, elke dag opnieuw. Een huisvogel dat de huiselijke taferelen belicht ipv de technieken die elk huis huisvest.
De woning werd door de bouwheer zelf verbouwd met duurzame materialen (leem, textielisolatie, recup vloer)
publicatie Aplus 292
Projet 3
Actiris - In samenwerking met LDSRa. Foto’s Michiel De Cleene
Brussel
In het voorjaar van 2019 heeft AWB de ambitie geuit om het 1e verdiep van het voormalige Actiris-gebouw tijdelijke te transformeren tot een maatschappelijke werkplek. 4 individuele werkplekken bevinden zich langs de gevel in de uiterste hoeken van het gebouw. Dit zijn de plekken waar iedereen in stilte en gezelschap kan werken. Tussen de kantoren in bevindt zich een publiek toegankelijke gemeenschappelijke ruimte van 1200 m². De tussenruimte is ingedeeld in 2 zones. De meest publiek toegankelijke plek maakt de verbinding met de stad. Ze trekt op een subtiele manier het leven van de straat door in het gebouw. Tussen de meest private- en publieke zones introduceren we een tussenruimte. Het geheel is een dynamische ruimte van doorgangen, voorkamers en tussenruimtes. Doordacht ontmantelen, schaken met bestaande systeemwanden en de inzet van circulaire stijlwanden resulteert in een spel van ramen en wanden, hoeken en kolommen.
‘The result is an office environment that, despite the plan’s complex layers, seems to possess a surprisingly light and readable spatiality. The combination of the different modular systems forces the designers to adopt a rigorous compositional approach that nevertheless left room for poetic details, exciting perspectives and views that constantly entice you to look around the corner. In that respect, this project resembles a miniature urban-planning model.’Lisa De Visscher
Publicatie A+284 “The Next Generation” en selectie Archiweek 2020-Fundamental Actes.
2. Gestion d’entreprise
De architectuurpraktijk die bestaat uit een bouwpraktijk en een spiegelpraktijk
Het bureau is steeds op zoek is naar zijn maatschappelijke relevantie en reflecteert continu over hoe het zich als architectuurpraktijk wenst te organiseren. Het vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om als architect te ontwerpen vanuit een andere noodzaak dan de opdrachtomschrijving. Dit ongevraagd handelen vertaalt zich in een spiegelpraktijk, daar waar de bouwpraktijk het gevraagde behandelt.
Het is een methodiek die we binnen onze praktijk toepassen om het vrij, kritisch en innovatief denken van de architect ten aanzien van het gevraagde te vrijwaren. De spiegelpraktijk is een manier van handelen, het is een attitude zonder inhoudelijke beschrijving. Ze resulteert in projecten die de grenzen aftast van wat als architectuur beschouwd wordt en tegelijk inspireert ze de bouwpraktijk om zichzelf en dat wat gevraagd wordt te overstijgen.
Om de symbiose te verkrijgen tussen de efficiëntie en diepgang van een vast team enerzijds en de kracht of de vernieuwing van het ongekende anderzijds, baseert het bureau zich op een ‘working apart together’-methodiek. De architectuurpraktijk ambieert hiermee diverse samenwerkingen die project overstijgend handelen zonder vaste structuur, omdat het op dit punt zijn scherpte in het denk- en ontwerpproces verkrijgt. Het kantoor opereert vanuit een dynamische maatschappelijke werkplek met een mix van disciplines van waaruit de samenleving indirect mee vorm krijgt
Accepté
Description du bureau
In haar praktijk werkt Brusselse architect Laura Muyldermans, hoofdzakelijk vanuit conversaties en uitwisselingen met diverse gespreksgenoten. Elke gedachtewisseling met gebruikers, vakgenoten of toevallige ontmoetingen staat aan de basis van haar ontwerppraktijk. Ze verbreden een blik, bepalen nieuwe keuzes en creëren mogelijkheden. Dit vertaalt zich in uiteenlopende interventies of gebouwen die de gebruikelijke ervaring van wat voor handen is op een eenvoudige wijze aanscherpen of bevragen.
Laura studeerde architectuur aan de KU Leuven, Istanbul Technical University en Tokyo University, waarna zij voor zeven jaar bij architecten de vylder vinck taillieu werkte. In 2018 werd ze aangesteld als praktijkassistente aan de architectuur faculteit van de KU Leuven en de ULB La Cambre Horta. Met haar bijdragen aan tentoonstellingen, lezingen, workshops en debatten zoals onder meer in Venetië (Biënnale), Dublin (Science Gallery), Gent (Pecha Kucha), Brussel (BOZAR), Luik (Across), Oslo architecture triennale (Oslo), Architectuur Filmfestival (Rotterdam) en De Singel (Antwerpen) neemt ze actief deel aan de architectuurcultuur in Brussel en daarbuiten.
In haar praktijk werkt Brusselse architect Laura Muyldermans, hoofdzakelijk vanuit conversaties en uitwisselingen met diverse gespreksgenoten. Elke gedachtewisseling met gebruikers, vakgenoten of toevallige ontmoetingen staat aan de basis van haar ontwerppraktijk. Ze verbreden een blik, bepalen nieuwe keuzes en creëren mogelijkheden. Dit vertaalt zich in uiteenlopende interventies of gebouwen die de gebruikelijke ervaring van wat voor handen is op een eenvoudige wijze aanscherpen of bevragen.
Laura studeerde architectuur aan de KU Leuven, Istanbul Technical University en Tokyo University, waarna zij voor zeven jaar bij architecten de vylder vinck taillieu werkte. In 2018 werd ze aangesteld als praktijkassistente aan de architectuur faculteit van de KU Leuven en de ULB La Cambre Horta. Met haar bijdragen aan tentoonstellingen, lezingen, workshops en debatten zoals onder meer in Venetië (Biënnale), Dublin (Science Gallery), Gent (Pecha Kucha), Brussel (BOZAR), Luik (Across), Oslo architecture triennale (Oslo), Architectuur Filmfestival (Rotterdam) en De Singel (Antwerpen) neemt ze actief deel aan de architectuurcultuur in Brussel en daarbuiten.
Edition 2022

Voir les gagnants

Découvrez les gagnants de l'édition 2022 des Belgian Building Awards

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums