Overal Architectuur cvba

http://www.overal-architectuur.be

Details

Sara Callebaut
B200535
2015
Gérants 1
Lien Servaes
1983
Gérants 2
Sarah Bijttebier
1986
Gérants 3
Sara Callebaut
1984
1. Architecture
Projet 1
Wedstrijd Floreal, geselecteerd voor wedstrijdontwerp door SWAL
Boortmeerbeek
Net als de Vlaams Bouwmeester zijn we ervan overtuigd dat het niet meer verantwoord is om gronden te verkavelen die enkel met de auto bereikbaar zijn. We hebben lang nagedacht of de bouwplaats van deze wedstrijd de juiste plek is om te verdichten. De site ligt niet in de dorpskern. De omgeving van het projectgebied wordt gekenmerkt door een boslandschap dat het AGIV als zeer waardevol bestempelt. We investeren daarom in een synergie tussen natuur en architectuur. Wij opteren om een bos te maken met woningen, in plaats van een verkaveling met bomen. De woningclusters planten we zo in dat er maximale buitenruimte behouden blijft om te bebossen. We zullen circulair bouwen. We zijn ervan overtuigd dat dat de tijdloze oplossing is, in die zin dat het bos er is voor de eeuwigheid, maar de woningen niet. We bouwen met materialen die zo lang en hoogwaardig mogelijk in de cirkel kunnen blijven. Door te ‘klikken en bouten’ en zo weinig mogelijk te verlijmen, stellen we een volwaardig hergebruik als doel.

De opdracht is om 32 tiny houses te bouwen op een camping waar mensen permanent wonen. Het masterplan ontwerpen we samen met Omgeving. We groeperen de woningen per 12. We stimuleren de collectiviteit en de deeleconomie door hoekpaviljoenen te bouwen. Die zijn deels overdekt - als gemeenschappelijke berg- en stookruimte - en deels ommuurd - als buitenruimte.

De chalets op de site vormen de inspiratie voor de typologie van grondgebonden doorzonwoningen met zadeldak en brede tuingevel.
Projet 2
Inbreiding woning
Muizen
Een bestaande woning in de dorpskern van Muizen breiden we uit. In plaats van de voor de hand liggende oplossing; een achteruitbouw, ontwerpen we een invulwoning op het restperceel naast de bestaande woning. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt sluit de invulwoning de rij. Het ritme van de bestaande gevel blijft bewaard, wordt hernomen en geïnterpreteerd in de nieuwe vliesgevel. Het kleurenpallet zorgt ervoor dat de woning als één geheel gelezen kan worden.

We vermijden een donkere middelste ruimte, een typische probleem dat zich vaak stelt door achteraan bij te bouwen. We krijgen nu een woning met een bredere zuidgevel en tuingevel, en ruimtes met mooie verhoudingen.

Achter de gordijngevel aan de straatzijde, die tevens zuid-georiënteerd is, ontstaat een multifunctionele tussenruimte. Dit vertrek doet denken aan het atrium van het Romeins woonhuis waaraan verschillende ruimtes grenzen. Het hoge plafond van deze ruimte zorgt ervoor dat de zon tot diep in de woning dringt.

We behouden de helling van het terrein. Door het gebruik van niveauverschillen in de woning, sluit de leefruimte aan op de lager gelegen tuin. Er ontstaat een wandeling zonder dood einde, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping.

Deze woning is verbouwd in samenwerking met M. Van De Velde.
Projet 3
Nieuwbouwwoning geïnspireerd op langgevelhoeve
Putte
Een langgevelhoeve in slechte staat breken we af en vervangen we door een energiezuinige woning. We nemen de architecturale kwaliteiten en elementen over van dit type hoeve, zoals het landelijk karakter, de planorganisatie in L-vorm, de typologie van het zadeldak en het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. Voor die materialen zoeken we aansluiting bij de dichtbij gelegen Latoene-hoeve. We kiezen voor een leien dak en een lokale recuperatiebaksteen voor de gevel. Die is grijs gechipperd; een eigentijdse toepassing van een techniek die ver teruggaat in de tijd. Het ontwerp is een hedendaagse interpretatie van een archetypische langgevelhoeve en een voorbeeld van hoe Overal Architectuur omgaat met de geschiedenis. De langste tuingevel richten we naar het zuiden, zoals dat vroeger ook bij die hoeves het geval was om zo veel mogelijk warmte en licht binnen te halen. De straatgevel vertrapt, net zoals bij de bestaande hoeve. Het gebouw krijgt drie verspringende daken als een knipoog naar de Vlaamse verbouwzucht.

We streven ernaar om met één woning te zorgen voor één hectare biodiversiteit met een wilde tuin en een boomgaard. De natuur wordt tot in het huis gebracht en de patio wordt een nieuw habitat voor planten. Er wordt een proces gecreëerd waarin de inbreng van de mens en van de natuur elkaar in balans houden.
2. Gestion d’entreprise
Overal Architectuur is een Mechels bureau met projecten in regio Antwerpen en Gent. Het is een coöperatieve vennootschap met 3 vennoten en een medewerker. Er is volledige transparantie van de doelen en financiën. Het bureau werkt intens samen met andere ontwerpers, experten en kunstenaars. Dat netwerk van mensen en de kringloop van kennis en creativiteit is voor Overal de stuwende kracht achter de projecten. Overal is inspiratie. Overal is architectuur.

Het hele team is betrokken bij het ontwerpproces. Ook hier komt het coöperatieve aspect terug. Vanaf de bouwaanvraag wordt 1 persoon de projectleider, die contact heeft met de bouwheer. Dat zorgt voor een vertrouwensband tussen de architect en de opdrachtgever.

Het team ontwerpt met respect voor de genius loci en is tegelijkertijd op zoek naar vernieuwing. Het bureau stelt standaardoplossingen in vraag. Er is een niet aflatend streven naar steeds meer relevante architectuur op sociaal, cultureel en ecologisch vlak. Logisch bouwen met materialen die voorhanden zijn, bevordert ecologisch en economisch bouwen. Overal Architectuur betracht processen te creëren waarin de mens en de natuur elkaar in balans houden.

Overal gelooft in tijdloosheid en hedendaagsheid, net door traditie. Ze gelooft in internationale allure, net door lokale verankering. In onze gestandaardiseerde maatschappij is geen aandacht meer voor ambacht en detail. Het team wil afrekenen met die verschraling. Dat is de stap van loutere constructie naar bouwkunst.
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités