OM/AR architecten bc cvba

http://www.omar-architecten.be

Details

Eef Van Meer
B200646
2017
Gérants 1
Eef Van Meer
1990
Gérants 2
Kaat Balcaen
1987
1. Architecture
Projet 1
Belevingscentrum Het Moment Abdij van Averbode
Averbode
‘Het Moment’ is het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. De erfgoedplaats is een inspirerende en rustgevende omgeving die nu voor bezoekers toegankelijk is gemaakt. Naast een huisbrouwerij vind je op de site een kaasrijperij, een bakkerij en een abdijwinkel. Door de onderlinge verbondenheid van deze ruimtes wordt het veelzijdige productieproces getoond. OM/AR stond samen met B-bis architecten in voor de uitwerking van het scenografisch concept, de architectuuringrepen en het ontwerp van het vast en los meubilair. Met een hedendaagse twist werd het belevingscentrum opnieuw een plek van nijverheid. Hier krijgen de gebouwen de ruimte om hun verhaal te vertellen. We hebben het project geselecteerd omwille van haar belang binnen het maatschappelijk debat van renovatie, restauratie en herbestemming. Het is de taak van de architect om zorgvuldig om te gaan met het bestaande patrimonium. De architectuur van het belevingscentrum is uitgesproken hedendaags maar schikt zich naadloos in de eeuwenoude kloostersite. Het belevingscentrum is ook een mooi voorbeeld van de complementaire samenwerking tussen OM/AR architecten die zich meer toespits op de omgevingsgerichte architectuur en B-bis architecten die zich specialiseert in interieurdetaillering Ook in dit ontwerp maakt de uiteindelijke realisatie het verschil tussen een middelmatig of een duurzaam kwalitatief project. Zonder extreem experimenteel en iconisch te werken, resulteert dit in een project met karakter en identiteit.
Projet 2
Kernversterkingsproject Meerle
Meerle
In april 2017 diende OM/AR architecten, samen met LV-architecten en Van Roey Vastgoed, het wedstrijdontwerp in voor het kernversterkingsproject PPS “Meerle, Ons dorp”, uitgeschreven door Stad Hoogstraten. Zo kregen we de kans om dit dorpshart te herontwerpen en te focussen op de waarden en normen van de bewoners, hun verenigingsleven en de woonnoden binnen het dorp. Hierbij wordt ingezet op het in ere herstellen van de basiskenmerken van het dorp, alsook het verder uitbouwen van het groene landelijke karakter. Door het herorganiseren of hergroeperen van verschillende functies op de site (zoals Chiro, BKO, jeugdhuis…), krijgt men een betere clustering en ook een kans om het openbaar domein hierrond te verbinden en te herontwerpen. Het bouwprogramma bestaat uit 24 appartementen (site Weeshuis – LV-architecten), 10 gestapelde woningen (site Pastorij – OM/AR) en de renovatie van een bestaand schoolgebouw en de uitbreiding van een nieuwe polyvalente zaal (site Raadhuis – OM/AR). Het bijzondere aan dit project is het kernversterkende karakter op maat van het bestaande dorp, dat tegelijk rekening houdt met het landelijke en groene karakter alsook de bescheiden architectuur die op een respectvolle wijze aansluit bij het historisch waardevolle dorpszicht. Het project onderschijft door zijn omgevingsgerichte visie met focus op kernversterking maximaal de visie van OM/AR architecten.
Projet 3
Sociale woonontwikkeling Groen Zuid
Hoboken
Binnen het masterplan Groen Zuid realiseerden OM/AR architecten, in samenwerking met RE-ST architecten, 90 sociale woningen te Hoboken in opdracht van Woonhaven. De sociale woningen vormen de schakel met het bestaande weefsel en vormen tegelijkertijd ook mede de toegangspoort naar het nieuwe woongebied. Met andere woorden bekleed het project een strategische plaats (tussen oud en hedendaags, tussen bestaand en nieuw) binnen het ganse masterplan Groen Zuid. In het ontwerp wordt er ingezet op de typologie van de tussen-maat. De tussenmaat maakt het mogelijk overgangen tussen de domeinen niet abrupt maar geleidelijk te laten verlopen en als zodanig vorm te geven. Hierdoor kan het collectief een concrete plek worden geboden. Door de tussenmaat centraal te stellen, wordt een andere kleinschalige vorm van collectiviteit in de woonomgeving geïntroduceerd. Doel van het ontwerp is dit kleinschalige collectief te benoemen en haar potenties voor de woonomgeving te verkennen. Daarbij gaat het ons niet alleen om de architectonische aspecten van de gebouwde structuur, maar ook om de relatie tussen het gebouw en de collectieve kavel en de wijze waarop die wordt ontwikkeld. We selecteerden dit project omdat we erg trots zijn op de identiteit, detaillering en schaalverkleiding die we dit project hebben kunnen meegeven. Door toepassing van een rationele structuur en zuivere typologiën zijn we er in geslaagd economisch seriewerk in combinatie met slimme detaillering te realiseren.
2. Gestion d’entreprise
OM/AR staat voor omgevingsgerichte architectuur. OM/AR kent haar oorsprong binnen het multidisciplinair ontwerpbureau OMGEVING. Vanaf november 2018 verzelfstandigde het werkveld architectuur en worden de architectuuropdrachten verdergezet onder de naam OM/AR architecten. In plaats van één organisatie die de 3 werkvelden ‘landschapsarchitectuur, stedenbouw én architectuur’ combineert, spreidde het werkveld architectuur haar vleugels. Vanuit deze schoot van OMGEVING zijn, met veel goesting en ambitie, vier architecten opgestaan om het nieuwe roer van OM/AR in handen te nemen. Wim(43jaar), Kaat(31jaar) en Eef(28jaar), alle 3 voormalige werknemers binnen OMGEVING, nemen vanaf oktober het voortouw en zullen de krijtlijnen als uitvoerend bestuurders van OM/AR architecten verderzetten. Deze mix van jong creatief geweld en ervaring zorgt voor een inspirerende dynamiek binnen het nieuwe architectenbureau. Het jonge bestuurdersteam wist de voltallige architectenploeg te overtuigen om mee in het nieuwe avontuur van OM/AR te stappen. Alle 16 medewerkers geloven in de overtuiging, visie en kracht van OM/AR architecten. Het jonge team wenst de architectuurportefeuille op een voetstuk te zetten dat ze verdient en zich ten volle te richten op de projecten die binnen hun kerncompetenties liggen. Binnen het bedrijf wordt de nadruk gelegd op: maximale kennisdeling;duurzame mobiliteit; coöperatieve structuur cvba;co-creatie;proactieve partner ipv consultant;...
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités