Huize Walden

Details

Malle
De Ideale Woning
LAVA Architecten
Thomas Delauré
A402 002
http://www.lava-architecten.be
http://www.lav-a.eu/project/1227mbu
technieken: AA&O - stabiliteit: AB Assocaties - infrastructuur: ARA
Description du projet
De uitbreiding aan Huize Walden combineert studio’s voor
mensen met een ernstige fysische beperking, met appartementen voor hun mantelzorgers.
Het idee om zorg te integreren in de dorpskernen en steden kent een gestage opgang in onze maatschappij. Mensen met een beperking worden momenteel niet meer weggestopt. Dit project is wél nog verborgen in de
bossen rond de abdij van Westmalle, volgens de heersende
opvatting ten tijde van de oprichting van de voorziening.
We maken dankbaar gebruik van de prachtige
natuur en zetten maximaal in op de natuurbeleving: we voegen een vijver toe en veel meer terrassen dan
woningen, van waaruit de beleving in de bossen maximaal is. Het project werd volledig uitgevoerd in houten gevelbekleding, voor een optimale integratie.
Het vernieuwende aspect voor de uitbreiding van deze zorginstelling schuilt in het feit dat niet louter nieuwe studio's gebouwd worden op het gelijkvloers, maar ook geïntegreerde appartementen voor mantelzorgers en hun familie op de verdieping. Zo worden families niet meer uiteengerukt als één van de gezinsleden een ernstig letsel heeft opgelopen. Innovatief is ook de samenwerking om dit complex te realiseren: de appartementen worden gebouwd door De Ideale Woning (een sociale huisvestingsmaatschappij) volgens het principe van 'bescheiden woningen', terwijl de zorg voor de studiobewoners door de instelling zelf geleverd wordt.
Door verschillende typologieën aan studio’s te schakelen ontstaat een optimale mix tussen de bewoners. Mensen van alle leeftijden en achtergronden wonen immers samen in het project. Toch werd in het ontwerp maximaal ingezet op privacy voor het individu.
Dit is een innovatief concept voor de zorgsector waarvoor het project in 2015 de IC2-award kreeg. Het project is ook weerhouden als één van de 28 projecten rond 'experimenteel wonen' door de Vlaamse Regering.
De grootste troef is ongetwijfeld de prachtige omgeving, waar de vele terrassen en het landschapsontwerp maximaal gebruik van maken.
Daarnaast wordt de zorg in dit project net heel zichtbaar gemaakt, ondanks het verborgen karakter.
Overmaatse gangen worden transparante leefruimtes,
vides zorgen voor contact met de mantelzorgers. Sportende
bewoners in de kinéruimte springen dadelijk in het
oog aan de inkom en het terras aan de eetruimte, zelfs
de hellingbaan naar de ondergrondse parkeergarage is
volledig opengewerkt, net omdat sommige bewoners –
ondanks hun beperking – zelfstandig kunnen autorijden.
Specifiek in dit project is de waterbehandeling met zijn groendaken, verschillende wadi's en uiteraard de grote vijver, die dienst doet als buffervolume, bluswateropslag en als natuurlijk element. Er is geen aansluiting op een riolering, een rietveld neemt de hele zuivering van het afvalwater op zich. Een onderzoek van de UGent heeft uitgewezen dat de zuivering optimaal is, ondanks de grote hoeveelheden medicatie die afgebroken dienen te worden. In samenspraak met Natuur en Bos werden verschillende maatregelen getroffen voor de dierenpopulatie (doorgangen voor padden, zonneterrassen waar de amfibieën zich kunnen opwarmen, fontein voor zuurstof voor vissen, ...) en werden braakliggende stukken opnieuw bebost.
De grote ramen zijn uiteraard voorzien van een mobiele zonnewering, de kleine ramen hebben een uitkragende vin, die niet alleen de zonnetoetreding regelt, maar ook de privacy regelt tussen de verschillend woningen.
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités