COHOUSING WAASLAND

Details

Sint-Niklaas
Cohousing Waasland
DENC!-STUDIO + BLAF
bart cobbaert
B100411 & B100298
https://www.denc-studio.be
https://www.denc-studio.be/projecten/cohousing-waasland
Description du projet
In de stadsrand van Sint-Niklaas krijgt de bestaande Clementwijk een duurzame groene uitbreiding, op fietsafstand van het centrum. In een eerste fase komen er een 4ha groot park alsook een 400tal energiezuinige woningen, bestemd voor verschillende bewonersgroepen. Een groep enthousiastelingen trok de stoute schoenen aan en wist de grondeigenaar te overtuigen een bouwveld te reserveren voor cohousing.
I.v.m. het individueel wonen weet dit samenhuizen-project sociale cohesie te versterken, de ruimtelijke alsook ecologische footprint te reduceren en hiermee ook betaalbaarheid in de hand te houden.

Sociale cohesie is hét fundament van co-housing. Een goed evenwicht tussen individualiteit en collectiviteit speelt een belangrijke rol. De voordelen van volledig uitgeruste woningen in private eigendom worden gecombineerd met het delen van gemeenschappelijke voorzieningen. Op wijkniveau vinden we een centraal park. Binnen het eigenlijke cohousingproject zijn tuin, paviljoen, gastenverblijf, fietsenstalling en technieken collectief. Deel- en kringloopdenken vinden in het cohousingmodel een praktische werkbaar platform.
Door de inzet van compact en geschakeld/gestapeld bouwen kon de footprint worden geminimaliseerd, ten voordele een groter collectief privaat groenaandeel. De 22 units op ~48are, resulteren in een densiteit van 46won/ha.
De collectieve fietsberging kreeg een prominente plaats dichtbij; de clusterparking voor gemotoriseerd verkeer bevindt zich verder weg.
Onze ruimtelijke omgeving heeft nood aan nieuwe bouwvormen en stedenbouwkundige concepten, die werkelijk vanuit integrale duurzaamheid bedacht zijn. We moeten met zijn allen anders beginnen denken over wonen. De huidige wooncultuur botst met het eindige ruimtegebruik, waardoor het Vlaamse landschap stilaan maar zeker dicht slibt. De focus dient te verschuiven van de individuele woning op de eigen kavel naar groepswoningbouw en een meer gemengde woonomgeving, mét ter dege collectieve voorzieningen. Deel- en kringloopdenken vinden in het cohousingmodel een praktische werkbaar platform.
Mede ter reductie van de ruimtelijke en ecologische footprint, werden de gebouwen uiterst compact ontworpen. De bovenliggende verdiepingen passen netjes op de onderliggende; verspringingen en/of uitkragingen zijn er niet. Het aantal ingezette materialen is beperkt. Zowel de circulatie als de terrassen werden onttrokken aan het beschermd volume. Dit komt niet alleen de sociale interactie ten goede. Door de afwezigheid van temperatuurszones en inpandige terrassen is de complexiteit aan bouwknopen beperkt, wat ook de betaalbaar ten goede komt.
De bouwgroep is divers samengesteld: van alleenstaanden tot gezinnen met drie kinderen, van jong tot minder jong. Eenieder zette zich tijdens het ontwerp- en bouwtraject naar eigen en best vermogen in. Beslissingen aangaande het collectief werden na inspraak in consensus genomen. Buren kennen elkaar; er leeft sociale bewogenheid.
Het project vervult nu reeds een voorbeeldfunctie. De bouwgroep deelt niet alleen lief- en leed, binnentuin tot gastenverblijf, wagen en bakfiets, maar tevens de opgebouwde kennis en ervaring t.a.v. nieuw geïnteresseerden. Mede door deze inschrijving, dragen ook de architecten bij in het meer publiek kenbaar maken van nieuwe/alternatieve woonmodellen. Cohousing is “a” new way of living; daarom niet voor ieder “the” new way of living.
Waar klassieke woningbouw vaak individualiteit representeert, was “eenheid en herkenbaarheid van de plek als geheel” hier een even belangrijk ontwerpthema. Alle gevels van alle bouwvolumes werden in thermisch verduurzaamd hout afgewerkt, met eenzelfde detaillering.
Binnen deze samenhorigheid kregen de bewoners toch heel wat personalisatie mogelijkheden aangereikt. Hiertoe werd een intensief participatietraject opgezet.
De vloeren dragen van scheidingswand naar scheidingswand. Binnenin de woongelegenheden genieten de bewoners, gezien geen verdere nood aan dragende binnenwanden, dan ook een grote inrichtingsvrijheid.
Het resultaat is een ontzettend grote diversiteit aan woontypes; met géén twee gelijke units. Daarbij zijn niet alleen de interieurs heel divers. Zo mocht bv. iedere bewoner, met respect voor materiaal en kleur, een eigen voorkeur qua raamgrootte opgeven. De houten bouwvolumes stralen als een ensemble een dermate sterke identiteit uit, dat het behoorlijk divers wit buitenschrijnwerk pas in tweede instantie wordt opgemerkt. Een vrijere, meer gepersonaliseerde compositie van de gevelopeningen wordt zo niet als een probleem ervaren.
Binnen de zuidelijke voorzetstructuur, werden ook de terrassen vraaggestuurd gedimensioneerd. Terrassen, vides en lichtschachten wisselen elkaar af. Door onder andere ander terrasgebruik, klimplanten ed. zal een levendig beeld ontstaan.
Participatie en personalisatie stonden hier de beeldkwaliteit niet in de weg.
Mede gezien vanuit akoestisch én stabiliteitstechnisch oogpunt kostenefficiëntst, werd geopteerd voor een massieve draagstructuur. De grote thermische inertie vlakt koelbehoefte pieken af, bewerkstelligt een tijdsverschuiving inzake warmtewinsten en ondersteunt een kwalitatief constant thermisch comfort.
Een houtskelet mantel omhult het beschermd volume koudebrugloos en verzekert een goede luchtdichtheid. De materialen worden gekenmerkt door een lage ecoprint, een lage energie-inhoud en hoge recycleerbaarheid, geheel in de Cradle-to-cradle-filosofie.
De naverwarming en het sanitair van de BEN/PASSIEF/NULENERGIE-woongelegenheden halen hun vermogen uit een centraal BEO-veld. PV voorziet in extra hernieuwbare energie.
Om de stedelijke opwarming door gebouwen te beperken zijn de bovenste daken koeldaken en de onderste daken (fietsberging, carport, deel paviljoen) groendaken.
Regenwaterbuffering, -recuperatie en -infiltratie zijn weloverwogen ingezet.
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités