Site Apostolinnen, binnenstedelijk wonen op oude kloostersite

Details

Mechelen
Fase 1: Visbende / Fase 2: AB nv / B-apart Ben Devis b.ware@telenet.be 0478 23 44 92
dmvA
Tom Verschueren
B200010
http://www.dmva-architecten.be
http://www.dmva-architecten.be/v2/index.php#apartments|227
Aannemer: Fase 1: Harry Hendrickx / Fase 2: FDT Construct + AB nv, Fotografie: Bart Gosselin
Description du projet
Site Apostolinnen was oorspronkelijk een kloostersite die in de 20ste eeuw helemaal was volgebouwd. Het is aan de hand van dmvA een projectcombinatie geworden van nieuwbouw, renovatie en restauratie te Mechelen. Het project omvat een kruisbestuiving tussen oud en nieuw, waarbij dmvA met respect is omgegaan met de historische bouwstructuur. Volgens historisch onderzoek zijn er in de Middeleeuwen veel straatjes verdwenen, waaronder het Moriaenstraatje en het Hellestraatje. dmvA besloot deze straatjes terug op de site te brengen door het binnengebied uit te zuiveren en zo de historische hoofdvolumes ruimte te geven. Op de site bevinden zich: Het Somerhuys (17de E), gerestaureerd en gerenoveerd tot privéwoning; een arbeiderswoning (20ste E), gastverblijf in de privétuin van het Somerhuys; het Pakhuis (18de E), basisonderdeel van het klooster van de Apostolinnen, bestaat nu uit 8 studentenstudio’s; een gerestaureerd erkerhuis (18de E), twee 19de eeuwse gebouwen met op de gelijkvloers winkelruimtes en boven 4 woonentiteiten; en tenslotte een nieuwbouw met 2 triplexwoningen. De nieuwbouw dient als katalysator voor de gehele site: het is een bakstenen monoliet met buitentrappen die, in samenwerking met de stegen en patio’s, voor nieuwe circulatie en ontsluitingen zorgen. Naast het heropleven en respecteren van de geschiedenis, was ‘leefbaarheid in de stad’ een essentieel uitgangspunt bij de ontwikkeling van het project.
In een periode dat grootschalige nieuwbouw woonprojecten als paddestoelen de grond uit rijzen, is een kleinschalige binnenstedelijke ontwikkeling waarbij restauratie, renovatie en nieuwbouw hand in hand gaan een uitzondering. Door de verankering van het project op de historische site, de kleinschaligheid, het herstel van het historisch stadsweefsel en de diversiteit van woonvormen ontstaat een architectuur op mensenmaat rond semi-publieke buitenruimten en stegen, rekening houdende met de geest van de plek.
Door het maximaal respecteren en doen heropleven van de historische elementen zoals het Somerhuys, de kloostermuur, het Pakhuis, Erkerhuys en door de implementatie van een nieuwbouw met buitentrappen, ontstaat een kruisbestuiving tussen oud en nieuw gebaseerd op een ontwerpattitude van eerlijkheid. Nieuwe toevoegingen zijn aan de hand van hun materialiteit duidelijk afleesbaar. De nieuwbouw werd uitgevoerd in brutalistisch metselwerk met uitpuilende voegen, later toegevoegde trappen, erkers en waterputringen in zwart gelakt metaal.
Met betrekking tot duurzaamheid werd in dit project, naast de klassieke duurzaamheidsparameters zoals isolatie en zonnepanelen, ingezet op ‘wellbeing’: het goed voelen in diens woonomgeving, het dorp-in-de-stad gevoel. Teneinde de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, werd getracht om het aandeel nieuwbouw te beperken en om zo veel mogelijk bestaande gebouwen en materialen te hergebruiken.
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités