Cohousing De Schilders

Details

Sint-Amandsberg (Gent)
burgerlijke maatschap Cohousing De Schilders
Havana (Haerynck Vanmeirhaeghe architecten)
Bert Haerynck
A102155
http://www.havan-a.be
http://havan-a.be/1303_chs/
Description du projet
Cohousing De Schilders is een nieuwbouwproject voor acht gezinnen. Elk gezin beschikt over een individuele woning en samen delen ze de tuin, de gemeenschappelijke keuken en leefruimtes op het gelijkvloers en de was- en bergruimtes in de kelder.
Het ontwerp is het resultaat van een voortdurende evenwichtsoefening tussen de uiteenlopende woonwensen van de individuele bewoners, hun respectievelijke budgetten en de ambitie om een voorbeeldproject te realiseren wat betreft duurzaam, gestapeld en collectief wonen ('vertical cohousing').
Het plan vertrekt van de geknikte achterbouwlijn, vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften. Door deze driedelige lijn naar de straatzijde te kopiëren, ontstaat een planschema van drie gelijke parallellogrammen of zes gelijkbenige driehoeken per laag, waarvan telkens vier segmenten rechtstreeks aansluiten op de trap- en liftkoker. Deze onderlegger vormde de basis voor de opdeling en ontsluiting van de verschillende units. Elke unit beslaat twee of drie driehoeken en heeft zowel een voor- als een achtergevel van minstens 8m. De gevels zijn opgetrokken in recuperatiebaksteen. In de vides van de ontdubbelde voorgevel fungeren de private terrassen als doorgeefluik voor het leven dat zich achter de gevels afspeelt. De grote ramen versterken de relatie tussen binnen- en buitenruimte en maken de units ruim en licht, ondanks hun beperkte woonoppervlaktes.
De term ‘cohousing’ wordt vandaag vlot in de mond genomen als men het heeft over ‘nieuwe woonvormen’ en als potentiële oplossing voor de actuele wooncrisis. Veel cohousing-projecten zijn echter weinig meer dan verkavelingen met een hippe naam: een beperkt aantal (vrijstaande) eengezinswoningen rond een gedeelde buitenruimte, al dan niet aangevuld met een ‘common house’ voor de bewoners. De kritiek dat deze – vaak ruimteverslindende - ’horizontale’ modellen meer weg hebben van een ‘gated community’ dan een sociaal woonmodel is dan ook nooit ver weg. Bovendien verliezen deze horizontale modellen al snel hun legitimiteit in een stedelijke omgeving.
Cohousing De Schilders is een van de eerste voorbeelden van ‘vertical cohousing’ in Vlaanderen. Het is geen én-én verhaal, waarbij er naast een ruime woning, nog bijkomende gedeelde ruimtes voorzien worden, wel integendeel. Het was een oefening in opgeven van ruimte om met die plaats en dat budget gedeelde ruimte te kunnen bouwen. Ruimte die niet alleen gedeeld kan worden met de bewoners van het gebouw, maar evengoed met de buren, de straat en de wijk. Het ontwerp speelt daar ook op in. Zo zijn er aan aantal ‘wisselruimtes’ voorzien op het gelijkvloers: ruimtes die zowel ‘geannexeerd’ kunnen worden door de collectieve ruimtes voor bewoners, en ook afgestoten/afgesloten kunnen worden voor extern gebruik. Daarnaast zoekt dit project de grenzen op van compact wonen, zonder in te boeten aan woonkwaliteit. Het ontwerp werd continu bijgestuurd om doorgangsruimte en circulatie – zowel horizontaal als verticaal, en collectief zowel als privaat –tot het absolute minimum te herleiden. Dit resulteert in heel compacte woningen (58m2 netto voor een unit met 2 slaapkamers) die gestript zijn van alle niet-essentiële ruimtes en functies.
Naast het compacte wonen is een tweede troef het maximaal delen van functies. Niet alleen worden alle ruimtes gedeeld die niet essentieel zijn voor de werking van een woning (bergingen, wasplaats,…) maar ook de verwarmingsinstallatie en ventilatiegroep is collectief en dit om zowel te besparen op oppervlakte, als op de onderhoudskost van de installatie.
De keuze van de materialen is een derde speerpunt. Waar mogelijk werden recuperatiematerialen gebruikt, aangevuld met bio-ecologische materialen.
De bouwheer bestond uit een groep ge-engageerde en goed geinformeerde burgers, wat o.a. resulteerde in de meest uitleenlopende discussies wat ‘duurzaam bouwen’ precies inhoudt, wars van EPB-regels of certificaten.
De warmtepomp werd om budgetaire redenen geschrapt. De zonneboiler bleef wel behouden.
Andere specifieke materialen die het project duurzaam maken:
- Gevels in recuperatiebaksteen
- Dak- spouw en vloerisolatie in gerecycleerde eps
- Grondbuis voor voorverwarming/-koeling van de lucht
- Laag-energie ramen met 3-voudige beglazing.
- Leem, natuurverven, …
- Dak in CLT
- Vloerverwarming op lage temperatuur
- Zonneboiler
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités