Wetteren aan de Schelde

Details

Wetteren
Schelde Landschapspark NV
awg architecten cvba
Filip Delanghe
A201334
http://www.awg.be
http://www.awg.be/nl/project/wetteren-aan-de-schelde
OKRA Landschapsarchitecten BV
Description du projet
Het project is een stadsontwerp met een gemengd programma van appartementen en kantoren met ruimte voor horeca en dienstverlening op het gelijkvloers.
De belangrijkste stedenbouwkundige principes zijn: de verbinding tussen Wetteren en Overschelde, een netwerk van belangrijke openbare ruimtes met meervoudige verbindingen tussen de Markt en de Schelde, de inrichting van de Scheldekaai als een groene woonkade en het herstellen van de bouwblokken zodat een sterke stedelijke identiteit voor Wetteren ontstaat.
Het grote hoogteverschil tussen de Markt en de Scheldekaai werd ingezet om de ondergrondse parkeergarage rechtstreeks toegankelijk te maken vanaf de Scheldekaai en een stedelijk balkon te maken aan de Schelde, waar de nieuwe fietsbrug over de Schelde op aansluit.
De verschillende bouwvolumes voor het kantoor- en het woonprogramma vormen door hun inplanting verschillende pleintjes en een verbinding tussen de Markt van Wetteren en de nieuwe fietsbrug.
De bouwvolumes zijn gemaakt uit rood metselwerk en staan in een traditie van baksteenbouw en de binnenpleinen werden verhard met rode kleiklinkers. Deze eenheid in materiaalgebruik versterkt de eenheid binnen de gehele planopzet.
De manier waarop binnen de stadskern van Wetteren een nieuw programma met wonen en werken wordt toegevoegd verbeeldt de mogelijkheden die er zijn bij de hedendaagse thema’s voor duurzaam ruimtegrebuik en kernverdichting. Aanvullend versterkt het project de langzaam verkeerroutes binnen de stadskern én met Overschelde door de nieuwe brug.
De locatie bovenop de steilrand en het monumentale volume van de Sint Gertrudiskerk zijn bepalend voor de herkenbaarheid van Wetteren aan de Schelde. Met de ontwikkeling van het bastion en de daarop gebouwde torens wordt aan dit stadssilhouet een aanvulling gemaakt. Het bastion en de torens vormen het gezicht van de stad richting de Schelde, een interpretatie in woningbouw, een tegengewicht, van de positie van de Sint Gertrudiskerk aan de Markt. Er wordt in het plan uitdrukkelijk gekozen voor hoge gebouwen, op het bastion aan de Schelde, met laterale zichten over het Schelde-Landschapspark, als (ver)nieuw(de) woonkwaliteit voor het centrum van Wetteren. Met deze invulling krijgt de stad Wetteren een nieuw stadssilhouet richting de Schelde dat zich inschrijft in het bestaande silhouet, schatplichtig aan de markante positie op de steilrand van de Sint Gertrudiskerk.
Bij het ontwerp van de gebouwen is de benadrukking van het stenige, stedenbouwkundige volume het uitgangspunt geweest om de gevelopeningen een plek en afmeting te geven. De gebouwgevels passen zich in binnen de directe gebouwde context. Zij staan in een traditie van baksteenbouw, gevels die schijnbaar zelfdragend zijn, waarin openingen een ritmering van deze gevels vormen. De gevelopeningen benadrukken de verticale percelering van de gebouwen en de archetypische indeling in plint, lijf en kop, de gebouwbeëindiging. De drie gebouwen – gebouwensembles krijgen in gevelcompositie en geveldetaillering een verschillende uitwerking waardoor diversiteit binnen de eenheid kan verkregen worden.
Bij het ontwerpen van de gebouwen, zowel voor het wonen als het werken werd gezocht naar een goede hoge ruimtelijke kwaliteit en optimale relaties met de omgeving en de buitenruimtes. In het plan worden de platte daken ingezet als dakterrassen voor de aanliggende appartementen. Op de hoogste punten van de gebouwen wordt de dakvorm gemaakt door een zadeldak. In de zadeldaken wordt ruimte geboden om technische installaties op te nemen waardoor deze niet zichtbaar worden vanaf de openbare ruimte, of het volume onder de kap wordt toegevoegd aan de woningen, waardoor deze extra ruimtelijkheid krijgen.
Afhankelijk van de positie in het plan zijn de buitenruimtes (half)inpandig of uitpandig. Loggia’s worden toegepast waar de robuustheid en massiviteit van de bebouwing belangrijk is. Op het niveau van het verhoogde maaiveld wordt aansluitend aan de gebouwen een tuinzone voorzien. De erfafscheiding van de tuinen zijn bouwkundig. De erfafscheidingen zijn daarmee dus expliciet onderdeel van de architecturale ontwerpopgave.
Zowel op niveau van het stedenbouwkundige ontwerp als het architectuur ontwerp werd het ontwerp gemaakt voor een lange termijn. De robuustheid en tijdloosheid van de architectuur en de heldere gebouwstructuur bieden in de toekomst de mogelijkheid voor andere invullingen volgens het principe van de ‘intelligente ruïne’.
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités