Kunstencentrum Vooruit: renovatie en uitbreiding van het COOP gebouw

Description
De verbouwing van het Coopgebouw kadert binnen het masterplan van Kunstencentrum Vooruit om het personeel en de directies te hergroeperen en te reorganiseren binnen de 20.000m2 die ter beschikking staan.

Na een grondig onderzoek van het oude betonnen COOP gebouw, een voormalig warenhuis uit 1953, bleek het mogelijk alle personeelsfuncties hier te hergroeperen.

De nieuwe kantoren in het Coopgebouw dienden garant staan voor een bruisende, inspirerende werksfeer waar betrokkenheid met collega’s, studie, werk en stad organisch georganiseerd zijn rond vides, vergaderboxen, panoramische vergezichten en weelderige plantengroei.

Door het aanbrengen van een extra bouwlaag konden bovenstaande ambities gerealiseerd worden. Het nieuwe volume zoekt affiliatie met het monument in zijn vormen, structuur en kleur, en zet het monument in de kijker met een grandioze lichtstraat waardoor de noordgevel van binnenuit voel- en zichtbaar is.

De grote houten structuur verbeeldt en imiteert de ruitvormige objecten en structuren die in de rest van het monument te vinden zijn in een driedimensionaal net. Het kleurgebruik zoekt aansluiting bij het geel-rode metselwerk van het monument.

Het optoppen van het COOP gebouw moet in een ruimere stedenbouwkundige context worden gezien: de transformatie van de onmiddellijke omgeving van Vooruit door oa de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek versterkt het belang van de waterkant als publieke ruimte.
Samen brengen
Om een maximale interactie mogelijk te maken, is gekozen voor een quadruplex concept. Dit betekent dat de 4 bovenste bouwlagen voor het personeel ruimtelijk, inhoudelijk, visueel én akoestisch met elkaar verbonden zijn

Beweging stimuleren
Als een slingerplant kronkelt de trapboom 5 etages hoog, van atelier tot daktuin. Naaldhouten treden en borstweringen balanceren op deze ruggengraat.
Een LED lichtlijn versterkt de roodgebeitste trapwangen en begeleidt de bezoeker. De trap nodigt uit tot beweging. Een lift is aanwezig, maar wordt zelden gebruikt.
Er zijn een oval room, knusse zetels, een amfitheater voor groepssessies, staande vergader- en werkplekken, een leestafel, een pingpong- en biljard tafel: telkens een uitnodiging om op een andere manier met elkaar om te gaan, bewust van het eigen lichaam

Daglicht
De lichtkloof is 3 etages hoog en laat het licht zacht naar beneden vallen. De oude baksteenmuren, het betonskelet en een verticale binnentuin geven aan deze ruimte een monumentale kracht. Voldoende daglicht is de basis voor elke gezonde kantooromgeving. Het overige daglicht komt van de historische bandramen of van de beglaasde houten vliesgevel

Kantoororganisatie
Het plan kiest resoluut voor flexwerken, waarbij de interne organisatie niet op basis van hiërarchie, maar op basis van het project waar men mee bezig is, georganiseerd wordt.
Door het inbrengen van de centrale open trap, vaste glazen wanden, vergaderboxen , panoramische vergezichten en weelderige plantengroei zijn diverse plekken gegenereerd, elk met een eigen karakter en licht inval. Deze plekken kunnen in functie van de specifieke taken door het personeel en de directie ingenomen worden. Persoonlijk materiaal en actuele dossiers kunnen in gepersonaliseerde containers opgeborgen worden en meegenomen naar de werkplek van de dag. Principes van clean-desk en digital office worden uitgetest. Er is geen plaats voorzien voor klassieke ‘classeurs’

Eigenwaarde
De mooiste etage, met de ‘oval room’ is tevens ook de meest toegankelijke met bibliotheek en koffiebar: mensen van de kuisploeg drinken in de pauze hun koffie naast de directie. Door deze ruimtelijke schakeling voelt iedereen zich gewaardeerd

Ruimteakoestiek
Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan de ruimte akoestiek. Als er een kwaal is waar vele landschapskantoren aan lijden, dan is het rumoerigheid. Door het strategisch plaatsen van glazen schermen en het aanbrengen van naadloze akoestische plafond absorbers en tapijttegels kon een aangename ruimteakoestiek worden gerealiseerd zonder de 3 dimensionele visuele transparantie teniet te doen

Groen als leitmotiv:
Het dak werd afgewerkt met een daktuin en kan dienen als meditatief moment of als exclusieve vergaderplaats in open lucht.
Tevens hebben we een buitenterras voor pauzemomenten georganiseerd op de bovenste etage. Een moeras eik geeft schaduw en koeling.
De twee verticale groenwanden van 10 m hoog geven rust en een zuurstofrijke atmosfeer
-Rook en Warmte Afvoer systeem met natuurlijke ontroking dmv beglaasde dakluiken en kleppenventilatoren. Het kan ook ingezet worden voor passieve nachtkoeling en zomerventilatie

-De nieuwe bouwlaag werd in gelamelleerd hout opgetrokken, dit omwille van zijn ecologische, plastische en gewicht besparende eigenschappen. De structuur speelt in op de grafiek van de zijgevel en geeft de ruimte een dynamisch karakter

De verlichting is LED en daglichtgestuurd , de winterventilatie is voorzien van warmte terugwinning

-Een ingenieuze daktuin met inheemse beplanting, houten terras en amfibieënpoel bekroont het gebouw

-Er werd gebruik gemaakt van silica gels voor koudebrugisolatie

-De vloeren zijn holtevloeren en de plafonds zijn opgehangen kaderloze akoestische Ecophon Solo Rectangle plafondelementen

-Tilly Vuren 3-lagenplaat werd gebruikt voor binnenafwerking van trappen en meubilair

-De 10 meter hoger plantenwand maakt gebruik van gerecupereerd regenwater en de beregening en voeding i
Een grote bijdrage komt van het hergebruik van de oude betonstructuur en het gebruik van regeneratieve bouwmaterialen zoals hout

Er werd nagedacht hoe toekomstige afvalstromen tot een duurzaam hergebruik kunnen leiden: alle onderdelen kunnen gedemonteerd worden door bouten en schroeven en hergebruikt zonder kwaliteitsverlies

Geen enkel materiaal heeft toxische emissies, noch afdeklagen en er wordt 100% gebruik gemaakt van regeneratieve grondstoffen zoals lokaal, FSC gelabeld hout

Om warmteverliezen te beperken is de schil geïsoleerd met ingeblazen spouwisolatie, geïsoleerde voorzetwanden en koudebrugisolatie op basis van silicagels en wordt er gebruik gemaakt van een warmtewisselaar in het ventilatiesysteem

Overvloedig daglicht wordt aangevuld met daglicht-gestuurd LED systeem

Nachtkoeling werd mogelijk gemaakt door een module aan het RWA systeem toe te voegen

De twee groenwanden en de daktuin bevorderen biodiversiteit. Het geheel zal het urban heat effect helpen te onderdrukken
http://dial.wetnet.be/projecten

Details

Gent
Kunstencentrum Vooruit, Gent
Dial Architects BVBA
Geert Pauwels
B100474 (bvba) A101317 (zaakvoerder)
http://dial.wetnet.be/projecten/24/vooruit-gent-kantoren
Sileghem en Partners: stabiliteitsstudie Studiebureau Boydens: studie technieken Studiebureau Daidalos Peutz: studie akoestiek
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités