Ryhove Urban Factory

Description
City Made. Een urban factory in gent.
Na decennia van gelijdelijke expansie, waarbij loodsen en kantoren aan elkaar werden geschakeld zonder onderliggend masterplan, is de site van het maakwerkbedrijf Ryhove geëvolueerd tot een warrig en inefficiënt conglomeraat. Een gedeelte van het bestaande complex wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw die wordt ingezet om de site te herstructureren, de logistieke activiteiten te organiseren en bijkomende kantoor-, parkeer- en atelierruimte te creëren. Centraal op de site wordt een laad-en loszone omarmd: de plaats waar de vrucht van het werk - de afgewerkte producten - wordt opgehaald om geleverd te worden bij de bestemmeling. Het zwaartepunt van het gebouw valt daarmee samen met een open ruimte.
De atelierruimtes worden herschikt en verbouwd om beter aan te sluiten op de nieuwe organisatie. De bedrijfssite is geëvolueerd naar een goed functionerend ensemble. De structurele elementen van het gebouw – geprefabriceerde betonnen kolommen en cross laminated timber panelen - worden naar buiten geschoven en vrijgespeeld om een nadrukkelijke rol op te nemen in de dialoog met de context. Een traveemaat van vijf meter, de maat van een klein rijhuis, wordt aangewend om de straatgevel te geleden. Het gebouw wordt bekroond met een vertrouwd zadeldak, dat dwars op de straat vermenigvuldigd wordt en daardoor industriële allure krijgt. Binnenin wijkt de grote schaal terug. De werkplekken hernemen opnieuw de maat van het rijhuis.
Vernieuwend want…

…het project plaatst de werkruimtes rond de logistieke laad-en loszone die via grote ramen door de werknemers kan worden gadegeslaan. Daarmee is er een duidelijk zicht op de productieactiviteit en ontstaat er een mentale link tussen het bureauwerk en het geproduceerde werk. Het wordt duidelijk dat iedereen binnen een organisatie werkt waar iedereen samenwerkt en een belangrijk deel van de schakel vormt.

…het is een werkruimte met een ‘domestiek dak’. In plaats van een traditioneel verlaagd plafond werkt iedereen onder een markant hellend dak met majestueuze spanten. De dakvorm doet denken aan die van een huis. Mensen werken vaak graag van thuisuit omdat het karakter van de werkomgeving in niets doet denken aan een neutraal kantoorgebouw. In dit project wordt deze huiselijke sfeer opgeroepen.

…de werkvloer een gezoneerd landschapskantoor is. Door gebruik te maken van middelhoge kasten worden werkzones gemaakt die visueel tot maximaal vier werknemers groeperen. Op de kasten werd een laag glazen paneel geplaats dat de zone verder aflijnd. Indien men gezeten is werkt men in kleine groep. Zodra men rechtstaat zijn de andere werkzones zichtbaar. Daarmee wordt een mooie tussenoplossing geboden voor het in contact brengen van verschillende werknemers die niet in een overmaats landschapskantoor terechtkomen.

…iedereen neemt plaats onder hetzelfde dak, ook de ceo. Er zijn geen muren, deuren of andere barrières meer tussen verschillende werknemersprofielen. Iedereen werkt in weze samen. Het continu doorlopende hellende dak is daarvan het symbool.
Het beeldbepalende plafond bestaat uit zichtbaar blijvend hout van de structurele Cross Laminated Timber (CLT) panelen. Om de huiselijke sfeer te versterken werd afgezien van een neutrale verlichting, maar gekozen voor gependelde, sferisch verlichting als basisverlichting aangevuld met individuele werkplekverlichting. Deze laatste is een bijzonder ranke en performante lijnvormige LED verlichting op staander. De technieken vallen op door hun afwezigheid. Door zeer precies de kanalisatie te dimensioneren kon deze worden gevat in een verhoogde vloer voor beide verdiepingen. Daardoor bleef het volledige hellende dak vrij van luchtkanalen. Alle werktafels werden uitgerust met een elektrische module die de werkbladhoogte kan aanpassen van zittend naar staand werken.De op maat gemaakte kasten werden bekleed met natuurkleurig vilt. Daardoor wordt de akoestische performantie van de ruimte bereikt. Dit versterkt de huiselijke sfeer en introduceert een zachtere materialiteit in het gebouw.


Het project is een pioneersproject inzake sociale duurzaamheid: door het bedrijfsgebouw niet te verhuizen uit de stad, maar integendeel nog te bestendigen op de binnenstedelijke locatie blijft het bedrijf bereikbaar voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met een beperking. Als gevolg van deze centrumlocatie is het project optimaal bereikbaar met het openbaar vervoer, te voet en de fiets, waardoor het dagelijks energieverbruik om het bedrijf te bereiken drastisch wordt gereduceerd. Materiaal: Het project is Cradle-To-Cradle bedacht: het werd ‘geassembleerd’ uit geprefabriceerde elementen die optimaal kunnen worden herbruikt. De CLT panelen, betonbalken en kolommen zijn zonder schade demonteerbaar. Uitermate weinig afval werd gegenereerd bij de realisatie van het project, dankzij de modulaire opbouw. Het project doet tevens een beroep op systeem D ventilatie met warmteterugwinning, condensatieketel op gas, LED verlichting, daglichtsturing, PV panelen, zonneboiler edm.

http://www.transarchitectuurstedenbouw.be

Details

Gent
Ryhove
TRANS architectuur I stedenbouw
Bram Aerts
B200351
http://www.transarchitectuurstedenbouw.be
Util, Micconsult
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

vous souhaitez participer

A LA SOIREE DE GALA

Cliquez ci-dessous et découvrez les possibilités