Zomerhoek

BAST architects & engineers cvba

Details

Luc Van De Walle & Hilda De Gande
Zomergem
2018
B100391
Lode Goethals
lode@bast.coop
https://tvplus.be/programmas/wonen-plus?ep=76512
/
Description du projet
Dit project betreft een aanpasbare en verplaatsbare zorgwoning voor een gepensioneerd landbouwerskoppel dat niet wou verhuizen. Dit project verdient de Circular Building Award 1. omdat het zowel macro-, meso- en microschaal consequent de circulaire kaart trekt 2. omdat de circulaire ingrepen geen gimmicks zijn (enkel leuk voor architecten en de elite) maar een een oplossing bieden voor concrete noden van een eindklant die helemaal niet met circulair bouwen bezig is. 3. omdat dit project pioniert nog voor de circulaire/modulaire woningbouwhausse is bedacht en uitgevoerd. Het is directe aanleiding om the mobble (UGent) op commerciële schaal te ontwikkelen. Dit project toont welk maatschappelijk en stedenbouwkundig verantwoord voorwaardenkader zou kunnen opgelegd worden aan een sector (modulaire woningbouw) die momenteel enorm boomt.
Omwille van de steeds grotere impact van een aanslepende ziekte werd de reeds eerder geformuleerde
nood aan een aangepaste woning voor een landbouwerskoppel plotseling heel dringend. Omwille van tijdsdruk en de ligging in buitengebied/landbouwactiviteiten werden stopgezet, werd prefabricatie en verplaatsbaarheid een uitgangspunt bij het ontwerp. De zorgwoning temidden de voormalige boerderij en met zicht op de weiden geplaatst. Tussen de zuidgevel van de woning en het bestaande melkhuis ontstaat een privaat en zuid-westelijk
terras, gekoppeld aan de keuken, leef- en eetruimte. De herindeelbare kamers bevinden zich aan de
noordelijke straatzijde. Een centraal gepositioneerde ‘box’ bevat alle technieken en een badkamer
en verdeelt de open ruimte in keuken, leef-, speel- en bergruimte. De gevels zijn met hun verdiepingshoge ramen, verticale houten gevelbekleding, horizontale banden
in vezelcement en zichtbare regenwaterafvoeren een architecturale vertaling van de proceslogica bij geprefabriceerde modulaire woonunits.


Aan de hand van de 6 layers die Steward Brand benoemd lichten we de circulariteit verder toe. Er werd heel bewust gekozen voor de ontkoppeling van de “site” (verplaatsbaar omwille van ligging buitengebied), de “structure” en “skin” (STIDO), de “services” (BAO-living), “spaceplan” (JUUNOO). Elk van deze aspecten heeft een andere doorlooptijd. Dankzij de ingecalculeerde aanpasbaarheid en verplaatsbaarheid creëren we een bouwconcept met waardebehoud op lange termijn en met een heel korte uitvoeringstermijn (4 weken). Hieronder een samenvatting: 3 geprefabriceerde modules worden ter plekke met een mobiele kraan op eerder geplaatste schroefpalen geplaatst. Op één dag zijn de modules water- en winddicht aan elkaar gekoppeld tot een water- en windichte woning. Één perforatie in de vloer (waar alle technieken binnen en buitengaan) duidt de positie van de ondersteunende technische ruimtes aan (badkamer, keuken, toilet, techniekenberging en TV-hoek) aan. Afvoerleidingen en ventilatie verlopen in de SAM-unit van BAO-living resp. over de vloer en tegen het plafond naar die ene perforatie. De stopcontacten, verwarmingsleidingen en datapunten zitten verwerkt in de aanpasbare indeling en perforeren heel bewust niet in de luchtdichte "skin". De positie van draadloze schakelaars is vrij. Designrails in opbouw op de plafonds verdelen de verlichting, data en elektriciteit naar zones die niet met een binnenwand bereikbaar zijn. De herindeelbaarheid met de juunoo binnenwanden is gekend.
- Zie eerder
- Hout, minerale wol, houten gevelbekleding, EPDM, clickwall, juunoo binnenwandprofielen, standaardisatie van de identieke aluminium ramen.
- zie eerder
- compactagregaat, balansventilatie, luchtverwarming, PV-panelen, Regenwaterput
- E20
- bouwteam
- geen product as a servie
- wel (eerste maal) terugkoopgarantie op de juunoo binnenwandprofielen
Graag lichten we hier de bredere duurzaamheid toe. Duurzaamheid wordt vaak verengd tot iets materiaaltechnisch en energetisch terwijl het ook gaat over de woonkwaliteit voor de bewoners, stedenbouwkundige kwaliteiten, waardebehoud van materialen, sociale acceptatie door een grote groep. Vooral voor dat laatste wil ik een lans breken. In deze tijden met versnelde maatschappelijke transitie zijn vele mensen niet mee en voelen zich angstig. Alles wat anders is (vreemdelingen, Islam, digitale revolutie, ecologie / circulariteit, ...) wordt vaak gepercipiëerd als iets voor de elite (die het zich kan permitteren daarmee bezig te zijn, maar geen benul heeft met welke zorgen Jan Modaal zit). Daarom doe ik een oproep om niet bang te zijn van het breder publiek. Want maatschappelijk impact zullen we pas bereiken door een grote groep mee te hebben. Communicatie is daarin cruciaal. Laat ons circulariteit ook eenvoudig brengen naar een groter publiek, met oplossingen voor directe en concrete problemen. Menen we het echt met de nood aan verandering dan moeten we soms durven een stukje fierheid en ego op zij te zetten om het maatschappelijk doel te dienen.
vous souhaitez

vous inscrire aux awards

Découvrez ci-dessous les formulaires d'inscription.

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums