Klimaat Ring

Justine Van Miegroet

Details

Lars Vermeulen
Manon Goedefroo
Jordi Talboom & Sarah Van der Bijl
Universiteit Antwerpen
Tom Coppens
Op dit moment staat de versnippering van Vlaanderen centraal in de maatschappelijke discussie, waarbij dagelijks meer open ruimte wordt ingenomen en verder versnipperd. Binnen het kader van dit project richten wij ons op de kwaliteit van de aanwezige open ruimte, met specifieke aandacht voor de stadsrand van Antwerpen. In het Groenplan van de stad Antwerpen identificeerden we enkele ontbrekende schakels. De ringparken vormen een groene omringende structuur rondom de stad, terwijl verschillende groene corridors uitwaaieren. Hier zien wij een kans om een tweede ring rond Antwerpen te creëren, namelijk de Klimaat Ring. Om deze extra groene ring te realiseren, hebben we een instrumentarium ontwikkeld in de vorm van de Klimaat Ring toolbox. Deze toolbox streeft ernaar om bestaande groengebieden veerkrachtig en klimaatbestendig te maken voor de toekomst, waardoor lokale uitdagingen in de directe omgeving kunnen worden aangepakt. Hiervoor hebben we ook een casestudy uitgewerkt in Schoten.
We werken binnen onze opleiding rond de gezonde en klimaatrobuuste stadsrand van Antwerpen met de komst van het complex project A102. Hoe kan de reservatiestrook op een duurzame manier worden benut om de leefomgeving van Schoten te verbeteren?
De toolbox fungeert als een instrument dat op een gestructureerde en hoogwaardige manier de groengebieden verbetert en met elkaar verbindt, met als uiteindelijk doel een Klimaat Ring te creëren rondom de stad Antwerpen. Binnen deze toolbox worden diverse maatregelen ingezet binnen vier thema’s: “Robuust watersysteem”, “Versterken van natuur”, “Actieve verbindingen” en “Creëren van een aantrekkelijke leefomgeving”. Deze thema’s dragen bij aan de verbetering van de levenskwaliteit door het aanbrengen van veranderingen in de omgeving. Door diverse ingrepen beogen we de reservatiestrook op een duurzame manier te benutten en zo bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving voor Schoten. Dit alles maakt de Klimaat Ring in Schoten tot een duurzaam concept dat niet alleen anticipeert op de huidige ecologische uitdagingen, maar ook bijdraagt aan het creëren van een veerkrachtige en aantrekkelijke leefomgeving voor mens, flora en fauna.
Het gebied kampt met aanzienlijke waterproblemen, waaronder zowel overstromingen als verdroging van de natuur. Ons doel is om deze problemen aan te pakken door de historische natte natuur te herstellen en waterbuffers aan te leggen, waardoor nieuwe habitatgebieden ontstaan. Ondanks de aanwezigheid van veel groen in het projectgebied, is het aanzienlijk versnipperd door verschillende private eigendommen, waaronder diverse kasteeldomeinen. Om de versnippering voor flora en fauna tegen te gaan, streven we naar beheersovereenkomsten, zoals het vervangen van hekken rondom kasteeldomeinen door struwelen.
We heroverwegen de huidige situatie van de Borgeindstraat, met de intentie om deze om te vormen tot een trage weg, met uitzonderingen voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Het BFF (bovenlokaal functioneel fietsnetwerk) is ook opgenomen in dit plan, waarmee we streven naar actieve verbindingen in de Antwerpse stadsrand. (Er is meer diepgang op dit thema in ons eindrapport)
Edition 2022

Voir les gagnants

Découvrez les gagnants de l'édition 2022 des Belgian Building Awards

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums