WMI (Woonproject de Meersen - de Looie, Ieper)

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck

Details

Informations générales
Sint-Jansstraat & Sint-Niklaasstraat, Ieper
http://www.ura.be
http://-
URA Yves Malysse Kiki Verbeeck (architect ontwerp en uitvoering)
Util Filip Van de Voorde (stabiliteit)
EDV engineering & consulting (technieken & EPB)
I-Kustik (akoestiek)
Feys bvba (veiligheidscoördinatie)
3D Real Estate nv (bouwheer)
Projet
In het stadscentrum van Ieper is een grootschalig sociaal woonproject ingepast binnen de historisch context van een voormalige school en kerk. Een uitgekiende puzzel van diverse woontypes en -groottes wordt ingepast in het bestaande patrimonium, met een balans tussen nieuwe en bestaande elementen. De woningen worden ontsloten via een collectieve passage die twee doorgangen verbindt met de omgeving. Zo ontstaat een wandeling waarlangs deuren, voortuinen en terrassen zijn gelegen, samen met collectief groen in de grotere omgeving. Het bestaande gebouw wordt behouden in zijn basis, en aangevuld met specifieke raamopeningen, deuren, ... . Het dak wordt op bepaalde plaatsen ‘opgetrokken’ om licht binnen te laten, of terrassen te maken op verdieping. Eigenzinnige dakkapellen zorgen voor maximaal licht in de woonruimtes bovenin. Een nieuwe dynamiek ontstaat binnen een strak historisch geheel, waarbij geschiedenis en toekomst elkaar vinden in een uiterst aangename woonplek.
Dit project zoekt naar de ideale balans tussen behoud en respect voor het sterke patrimonium en de vernieuwing. Het project wil op subtiele wijze aantonen dat herbestemming één van dé mogelijkheden is om binnen stedelijke gebieden te gaan voor vernieuwing. Het gebouw wordt in zijn unieke karakter bewaard. Zijn identiteit wordt versterkt met een aantal specifieke ingrepen, die zowel beeldbepalend zijn als de woonkwaliteit intrinsiek verhogen. Typerende elementen als voordeuren, voortuinen, dakkappellen, terrassen, worden allen ingezet om te komen tot een aangename nieuwe woonomgeving binnen een sterk beeldbepalend historisch kader.

Zelfde materialen en kleuren worden gebruikt in de nieuwe ingrepen, waardoor een totale integratie ontstaat van nieuw en oud. Door deze bewuste methodiek worden de nieuwe interventies volwaardig onderdeel van het geheel, en vormt het één harmonisch geheel.

De nieuwe structuur zorgt voor een maximalisering van aantal woontypes, waarbij het gaat van rijwoning tot dakwoning. Een zeer compacte schakeling van woningen zorgt voor een uiterst duurzame visie. Binnen de bepalende bestaande volumetrie en opdeling, zijn op 3 niveaus woningen ingericht, elk met buitenruimtes, op begane grond en op niveau.

De specifieke volumetrie wordt behouden en zorgt voor een unieke woonbeleving.
Deze architectuuropdracht gaat volop verder in op de kwaliteit van het bestaande. In een volwaardige samenwerking tussen oud en nieuw wordt een school omgevormd tot een aangename afwisselende woonplek, waar binnen en buiten met elkaar overvloeien, waar huiselijkheid wordt gecombineerd met een unieke plek vol historie en karakter.
De technieken zijn allen precies binnen de bestaande volumetrie ingepast, het beschermde dak wordt gevrijwaard van technieken.
De buitenschil wordt integraal bewaard, het gebouw wordt vanuit binnen geïsoleerd. De structuur van de klassen wordt eveneens gerespecteerd. Waar vroeger 2 niveaus waren (klassen en zolder), worden nu 3 niveaus voorzien voor wonen. Deze concentratie wordt zeer subtiel verwerkt in de gevel, waar de vloerlagen worden verwerkt in het nieuwe schrijnwerk. De nieuwe ingrepen worden volledig vanuit de bestaande architectuur gedicteerd, en zorgen zo voor een integrale benadering.
Het project is op vele vlakken duurzaam.
Het project beperkt zich ten eerste volledig tot zijn bestaande volumetrie. Binnen een zeer compact volume wordt een boeiende schakeling voorgesteld van woontypes, voor diverse invullingen.
In dit opzicht wordt géén m2 gebruikt om een nieuwe bestemming te laten functioneren. Het materiaalgebruik wordt hier dan ook geminimaliseerd door gebruik te maken van de bestaande gevels, structuur, grond.

De open ruimte blijft maximaal open, voortuintjes op volle grond geven volop kans tot vergroening én verkoeling van het binnen-gebied, zodat dit een aangename zicht- en belevingsplek wordt.
De woontypes zijn allen voorzien, naast de collectieve open groene ruimte, van een privatieve buitenruimte. In deze tijd is het van groot belang om elke bewoner een volwaardige buitenruimte te bieden, waar volop wonen kan worden toegepast.

Binnen de bepalende volumetrie van het schoolgebouw wordt een grote waaier aan ruimtelijkheden geboden aan de bewoners. Wij zijn overtuigd dat deze diversiteit zorgt voor een aangenaam woonklimaat, en zo de sociale duurzaamheid aanzienlijk verhoogt. Sociale huisvesting staat hier niet gelijk aan repetitie, maar aan volwaardig kwalitatief wonen in stedelijke context, in respect voor het historisch patrimonium. Huisvesting wordt, net als in heel Europa, één van dé uitdagingen van deze en komende generatie architecten. Als wij hierbij het bestaande patrimonium aanwenden, dan komen we tot een uiterst duurzame aanpak.
URA Yves Malysse Kiki Verbeeck stonden in voor de renovatie en herbestemming van het schoolgebouw De Meerssen in het centrum van Ieper. Samen met Robbrecht en Daem is gewerkt aan de herbestemming met een collectie van woongebouwen, rondom een diverse groene ruimte.

De zeer bepalende heropbouwarchitectuur in het centrum van Ieper geeft de stad een sterke beeldkwaliteit. In de schaduw van de Lakenhallen, op wandelafstand, ligt de site van De Meerssen-De Looien, een lagere school helemaal opgetrokken in de typerende heropbouwstijl, met de herkenbare gele baksteenarchitectuur. Zowel de klasgebouwen als de toren en hoofdgebouw zijn beschermd, hun gevels en daken worden bewaard. Binnen deze voorwaarden is het project intensief onderzocht om te komen tot een complete nieuwe functionaliteit.
Binnen het bestaande gabarit is een complexe puzzel van diverse woontypes geïntegreerd. Twee doorsteken geven toegang tot de binnenzijde van het terrein, een groen pad toegang geeft tot voortuinen en voordeuren. Dit zorgt voor fijne sociale interactie. Daarnaast zijn in de doorsteken zelf, en in de plooi van het project, toegangen gecreëerd tot kleine clusters van woningen. Met subtiele ingrepen zorgen de openingen in het klassengebouw voor huiselijkheid. Het dak wordt op specifieke plekken ‘opgetrokken’ om licht en lucht in de woningen te trekken, onder die plooien ontstaan aangename buitenkamers, in het verlengde van de woonruimtes.
Edition 2022

Voir les gagnants

Découvrez les gagnants de l'édition 2022 des Belgian Building Awards

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums