Campus Aquafin

B-architecten

Details

Informations générales
Aartselaar
http://www.b-architecten.be
https://b-architecten.be/projects/aquafin
bouwheer Aquafin nv, Tina Van Grimberge, tina.vangrimberge@aquafin.be, (0)3 450 48 83
projectleider B-architecten, Domien Wuyts & Larissa Van Aalst, domien.wuyts@b-architecten.be / larissa.van.aalst@b-architecten.be, +32 3 302 43 37 / +32 3 302 43 43
onderneming die het project verwezenlijkt heeft
Groep Van Roey nv, Kurt Van den Broeck, kurt.van.den.broeck@vanroey.pro, T +32 3 340 17 89
ingenieursbureau die aan het project meegewerkt heeft
Speciale technieken: Cenergie NV, Pia Willems, pia.willems@cenergie.be, 03 271 19 39
Stabiliteit: Util cvba, Rolf Vansteenwegen, rolf.vansteenwegen@util.com, 02 241 35 60
Landschap: DELVA, Steven Delva, steven@delva.la, +31 20 220 90 78
Akoestiek: Bureau De Fonseca bv, Jeroen Laureys, jeroen.laureys@defonseca.be, 02 267 05 38
Projet
Het ontwerp van B-Architecten is er één dat verbindt. Het verbindt de site met de omgeving door de groene corridor, het verbindt de drie deelgebieden op de site met elkaar door de publieke circulatie-as, het verbindt Aquafin en zijn missie naar een brede publieke dimensie (o.a. door het implementeren van co-working ruimte of het openstellen van het paviljoen voor externe activiteiten…), het verbindt medewerkers door ze te verenigen onder één dak (één compacte levendige campus als a great place to work).
Het samenwerkingsproces tussen verschillende partners:
Domien Wuyts van B-architecten: “Met dit project kregen we de kans om na te denken over toekomstgericht ruimtegebruik en mobiliteit in een kantoorgebouw. Ons antwoord hierop is een duurzaam en circulair ontwerp dat niet alleen bewust omgaat met energie, maar tegelijk ook nieuwe werkvormen mogelijk maakt en een hernieuwde identiteit voor Aquafin garandeert.”
De bouw van de nieuwe Campus Aquafin werd gegund aan aannemer Van Roey. Tina Van Grimberge: “Aquafin was op zoek naar een partner die toegevoegde waarde brengt, dit wil zeggen een aannemer die meedenkt, suggesties formuleert en zoekt naar oplossingen. Met de ervaring van Van Roey zijn we er zeker een meer dan geschikte partner gevonden te hebben.”
De uitbreiding en nieuwbouw werden hoofdzakelijk opgetrokken in een CLT-structuur met een houtskeletbouw-gevel. De nieuwe materialen werden zorgvuldig geselecteerd i.f.v. hun oorsprong, levensduur, demonteer- en recycleerbaarheid. Heel wat andere materialen werden gerecupereerd en opnieuw ingezet op de site (betonklinkers, akoestische baffles, keramiek van het sanitair, etc.).
De verwarming en koeling gebeurt via klimaatplafonds in combinatie met warmtepompen en zonnepanelen, ondersteund door riothermie in de straatriolering. Hierdoor is de site volledig losgekoppeld van gas.
Het is een evidentie dat Aquafin veel aandacht besteedt aan water. In de beekvallei van De Grote Struikbeek die langs het Bistr’eau gebouw loopt werd het terrein afgegraven om ruimte voor water en natte natuur te creëren en biodiversiteit te ondersteunen. Ook de wadi’s waarop de overlopen van de daken van de verschillende gebouwen werden aangesloten, werden zeer zichtbaar ingericht in de omgevingsaanleg.
Het regenwater wordt in eerste instantie gerecupereerd en de riolering werd vervolgens voorzien om in een volgende fase het grijswater van de site te zuiveren en te recupereren d.m.v. een rietveld als grijswaterzuivering.
Campus Aquafin is een duurzame site die volgens de principes van het circulair bouwen werd opgetrokken met aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Twee gebouwen werden afgebroken en één gebouw werd gestript, vervolgens opnieuw opgetrokken en uitgebreid.
Campus Aquafin is bijna energieneutraal. In het kantoorgebouw werd riothermie toegepast. De warmte en koude uit de straatriolering worden dan gebruikt om het gebouw te verwarmen en koelen.
De site werd maximaal onthard en vergroend, met een onthardingspercentage van 45% ten opzichte van de bestaande toestand. De parking werd hoofdzakelijk aangelegd met begroeide infiltratieroosters en in de omgevingsaanleg werd maximaal ruimte gecreëerd voor water.
De auto blijft een werkinstrument voor de werknemers daar vele van hen circuleren tussen de vele waterzuiveringsinstallaties, pompstations en satellietkantoren, waardoor een parking noodzakelijk blijft.
Daarnaast wordt het fietsgebruik gefaciliteerd door een zeer ruime en gebruiksvriendelijke fietsenstalling met laadpunten en bijhorende douches.
Hybride werken zal ook na de coronacrisis de norm zijn bij Aquafin, en daarbij zal de campus een echte thuishaven worden, een warme ontmoetingsplek voor zijn medewerkers. Een plek die creativiteit, ondernemerschap en onderlinge dynamiek stimuleert. Aquafin stapt af van het grote landschapskantoor met de standaardwerkplekken. Vergaderen, geconcentreerd werken, bijwerken tussen enkele vergaderingen door, bellen, een 1-2-1 gesprek,… afhankelijk van zijn of haar taken kan de medewerker terecht op verschillende soorten werkplekken (activity based working). Naast het stimuleren van dynamiek is er ook ruimte voor concentratie, stilte en prikkelvrije werkplekken.
Gedaan met het klassieke kantoorgebouw dat slechts beschikbaar is voor eigen personeel tussen 8 en 17u. Campus Aquafin wil uitdrukkelijk een rol opnemen in de maatschappij. Aquafin zal zijn deuren letterlijk open zetten voor gemeenten, partners, buurtbewoners, andere bedrijven, … Het gebouw is zo ontworpen dat bepaalde zalen en de Bistr’eau gebruikt kunnen worden door anderen. Co-working, studieruimtes voor studenten tijdens hun blok, start-up ruimte,… Aquafin ziet voor zichzelf een actieve rol in de deeleconomie weggelegd. Op deze manier kan het zijn maatschappelijk engagement nog meer vergroten.
Het hoofdkantoor van Aquafin in Aartselaar was oorspronkelijk verspreid over drie percelen in een kleine KMO-zone. B-architecten centraliseert in hun ontwerp alle werkplekken op het middelste perceel in een bestaande betonstructuur. Dat oorspronkelijke gebouw werd uitgebreid om het merendeel van de werknemers van Aquafin een werkplek te kunnen geven en alle logistieke functies te kunnen huisvestingen in hetzelfde gebouw.
De andere percelen vulden ze in met (het aantal gevraagde) parkeerplaatsen en een ruime fietsenstalling in een houtstructuur langs de ene kant van het hoofdgebouw en een refterpaviljoen met meer contact met de beek aan de grens van het perceel langs de andere kant.
Bij elke ontwerpbeslissing hielden de architecten rekening met de impact ervan op de medewerkers. Om een aangename werkomgeving te creëren, organiseerden ze het centrale gebouw volledig in het groen, samen met DELVA Landscape Architecture & Urbanism. Ook de beslissing om de parkeerplaatsen te bundelen werd genomen met het comfort van de werknemers in het achterhoofd. Alle medewerkers van Aquafin zullen bovendien in het nieuwe gebouw een gepersonaliseerde werkplek kunnen vinden.
Edition 2022

Voir les gagnants

Découvrez les gagnants de l'édition 2022 des Belgian Building Awards

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums