Luchtschip

Details

2017
Zaakvoerders 1
Emily Pescod
1987
Zaakvoerders 2
Ruben Rottiers
1988
1. Architectuur
BURCHT
Aalst
In 2017 wonnen we een wedstrijd uitgeschreven door het Sint-Jozefscollege Aalst. De school was op zoek naar een ontwerper voor 3 zeer specifieke problemen op hun scholencampus (alle 3 gelinkt aan hun eigen subsidiëringslogica). De sportzaal diende intern uitgebreid te worden met meerdere sportvelden, de refter van de middelbare school werd te klein en de gevel van de lagere school was aan vernieuwing toe.
In plaats van een pasklaar antwoord te geven, engageerden we ons een volledige conceptvisie en masterplan uit te werken voor de school en dit voor de komende decennia. Die duurzame en conceptuele aanpak overtuigde de jury om met ons in zee te gaan ten nadele van de (beknoptere) ontwerpvoorstellen van enkele ervaren bureaus.
De vraag voor sportzaal de Burcht -het afbreken van de aftandse kleedkamers en cafetaria waarvan de plaatselijke basketclub gebruik maakte ten voordele van extra sportvelden- werd kritisch benaderd. Het ontbreken van een cafetaria zou het einde betekenen van de plaatselijke basketclub. We stelden een stapeling van nieuwe kleedkamers en een judo/danszaal erbovenop binnen de bestaande enveloppe van de zaal voor. Op een op het eerste zicht onbruikbaar stukje restzone aan de straatkant wordt een compacte annex met cafetaria/polyvalente ruimte en er bovenop 2 extra klaslokalen voorgesteld. Win-win voor school (extra bruikbare lokalen en het nodige aantal sportvelden binnen de enveloppe) en basketclub (een cafetaria voor de noodzakelijke inkomsten). Nu in werf.
DOORN
Gentbrugge
Een standaardvraag voor de verbouwing van een halfopen bebouwing: streven naar meer bruikbare oppervlakte door middel van een aanbouw, meer connectie met de tuin en meer lichtinval.
De woning was net te klein om enkele functionele ruimtes (fietsenberplaats, was- en strijkkamer, berging, vestiaire, …) op het gelijkvloers te combineren met bureau, keuken, eetplaats en leefruimte. In plaats van een traditionele vergroting van het volume naar achter toe (de klassieke Vlaamse ‘aanbouw’) opteerden we om de functionele niet-verblijfsruimtes te herbergen in de bestaande -donkere- voorzijde van de woning, en de keuken en eetplaats in een nieuw volume rond de leefruimte aan de tuinzijde te voorzien.
De vraag naar lichtinval in de leefruimtes wordt beantwoord met een nieuw, zo transparant mogelijk volume met directe connectie naar de zij- en achtertuin – en er is tegemoet gekomen aan een privacy-wens door de leefruimtes naar de tuin, en de functionele niet-verblijfsruimtes naar de straat te richten.
Het nieuwe volume omarmt in een L-vorm het bestaande huis. De nieuwe gevel wordt net ver genoeg van de bestaande geplaatst, waardoor een bruikbare breedte voor keuken en eetplaats wordt gecreëerd. De vergroting wordt zo compact mogelijk gehouden.
In de bestaande achter- en zijgevel worden de oorspronkelijke raamopeningen maximaal vergroot zodat keuken, bureautje en eetplaats (in het nieuwe volume) en leefruimte (in de bestaande woning) zowel visueel als functioneel aan elkaar gelinkt zijn.
BEVER
Kortrijk
Voor deze verbouwing van een eengezinswoning opteerden we om met enkele ingrepen lichten en zichten maximaal de woning te laten binnendringen.
De bestaande smalle trap werd vervangen door een royale inkom met trappenpartij uit staal en hout die de 4 verdiepingen (van kelder tot zolder) en alle omliggende ruimtes visueel en functioneel met elkaar verbindt. Een groot binnenraam zorgt er tevens voor dat de groene tuin met prachtige parkbomen tot diep in de woning visueel aanwezig wordt.
Aan de voorgevel is een dakkapel gecreëerd om door middel van een extra raampartij extra ruimte en licht in de trappenhal te injecteren.
Ter hoogte van de nieuwe eetplaats werd de verdiepingsvloer volledig verwijderd. Deze ruimte die dubbelhoog werd, krijgt een 5 meter hoog raam dat een onbelemmerd zicht op de waardevolle tuin mogelijk maakt. Het gezin dat de woning bewoont, een koppel met twee kindjes, benadrukte het belang van de keuken en eetplaats als het kloppend hart van hun woning. De meeste tijd van de dag brengen ze in deze ruimte door. Het keukeneiland werd vergroot tot een meubel waaraan ook gezeten en gegeten kan worden, en werd vormgegeven als een sculptuur met vlakken uit groen gepigmenteerde, vezelversterkte beton.
Het vaste binnenmeubilair is ontworpen in eikenhout. De open haard is tevens in eik afgewerkt. De gelijkvloerse vloer is uitgevoerd in terrazzo beton, waarbij de witte kleur en de groene en grijze granulaten perfect aansluiten bij de rest van het interieur van de woning.
Beschrijving van het bureau
Luchtschip is een jong architectenbureau dat in 2017 werd opgericht door ingenieur-architecten Emily Pescod en Ruben Rottiers.
Het bureau is opgericht om samenwerkingen die de twee doorheen de jaren heen zijn aangegaan, te organiseren. Luchtschip pint zich niet vast op een eigen stijl of een bepaald soort projecten. Het probeert ruimte te ontwerpen in de breedste zin van het woord. Het ontwerpen van een keukenblok krijgt evenveel aandacht als het ontwikkelen van een co-housing project of een masterplan voor een scholengroep. Het is ook deze uiteenlopende schaal van projecten dat het bureau fris houdt en het forceert met een open blik uitdagingen aan te gaan zonder terug te vallen op een standaard type-benadering of terug te grijpen naar een reeds gebruikte vormentaal of een beproefde ontwerp- of ontwikkelingsstrategie.

Los van de ontwerpinsteek, die van Luchtschip sowieso de nodige reflectie en tijd krijgt om zich te ontwikkelen tot een gedragen en uitgewerkt ruimtelijk idee, wil Luchtschip vooral ook bouwen. Het bureau hecht veel belang aan een persoonlijke opvolging van een volledig project, van de eerste schets tot de volledige toe-eigening van de gebruiker.
In de hedendaagse context is duurzaamheid en verantwoord omspringen met middelen en grondstoffen (van het ontwerp- en bouwproces tot het gebruik en de levensduur van de ontwikkelde ruimte) voor het bureau een vanzelfsprekendheid en een uitgangspunt.

Naast alle technologie -in alle mogelijke aanwendingen en betekenissen van het woord- dat een hedendaags architectenbureau de dag van vandaag sowieso dient te omarmen, wil Luchtschip de poëzie die de ontworpen ruimte tracht te beladen hoog in het vaandel blijven dragen.

Het eerste wat het bureau doet wanneer ze een bepaalde vraag krijgt, is een team samen stellen (een samen-werking aangaan), de vraag in vraag stellen en vermijden om schijnbaar voor de hand liggende oplossingen voor te stellen (zonder het per definitie complex te willen maken).

Luchtschip jaagt in de eerste plaats dromen na.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's