TOOP architectuur

Details

2014
Zaakvoerders 1
Jens Theuwen
1987
Zaakvoerders 2
Laurent Temmerman
1987
1. Architectuur
KERKEM
Kemmel
Wedstrijd in samenwerking met URA
In het glooiende landschap van Heuvelland, bevindt zich licht verscholen ten noorden van het dorpscentrum bevindt de Sint Laurentiuskerk van Kemmel.
Het gemeentebestuur wenst een plek te creëren voor de gemeenschap, waar de burger zich mee identificeert en waar bovenal ontmoeting kan plaatsvinden.
Op heden is de kerk, hoewel een belangrijk dorpszicht en dominante positie, niet het centrum van de gemeente. Het huidige plein Dries fungeert als de scharnier tussen de kasteelsite (huidige gemeentehuis) en de kerk. Er is slechts verbinding door twee kleine pleintjes. Vandaag is de kerk ook omsloten door graven met een omliggende voetweg.
In het voorstel wordt gekozen voor continuïteit wat betreft deze identiteit van het bouwwerk. De ingreep wenst geen breuk of concurrentie aan te gaan met het bestaande maar een toekomst perspectief te bieden binnen de bestaande structuur.
De eigenheid van de bestaande kerk zal versterkt worden door de eigenheid van het hedendaagse volume. De toekomst wordt op deze manier gegarandeerd.
Zonder te vervallen in anekdotische verhalen wordt rekening gehouden met de huidige elementen van de monumentale kerk (die moest uitblinken in grootsheid) maar deze vertalen op subtiele manier de menselijke schaal.
Oud en nieuw vullen elkaar geruisloos aan. Het feest kan beginnen.
DELOK
Lokeren
In een parkgebied & bosrijke omgeving te Daknam, Lokeren, stond een (vakantie)woning van een notaris.
De woning was oud, weinig karaktervol, en voldeed absoluut niet aan de hedendaagse eisen van een woning. Ze was niet geïsoleerd. Had weinig relatie met de omgeving.
De nieuwe eigenaars waren verliefd geworden op de omgeving en het groen.
De woning diende aangepast te worden aan hun wensen en programma.
De bestaande woning was te klein voor het programma van de bouwheren.
Bovendien was het licht hellende dak onbruikbaar voor ruimtes te huisvesten.

Vanuit circulair oogpunt werd beslist om over te gaan tot een ingrijpende energetische renovatie.

Het dakvolume werd verwijderd en er werd een volume toegevoegd op de woning. Het volume herbergt de kinderkamers. Noem het hun huis on top.


De ingrepen kaderen binnen de denkpiste van hoe omgaan met bestaande woningen en deze op een duurzame wijze te wapenen voor de toekomst.
De woning onderging een dermate grote transformatie dat deze vanuit energetisch oogpunt klaar is voor de toekomst. Maar ook vanuit het oogpunt van levenslang wonen.

Bovendien maakt de sobere en pure materiaalkeuze de woning onopvallend en ondergeschikt aan de groene omgeving.


Wie niet weet hoe de woning eruitzag voor de renovatie, zal moeilijk kunnen geloven dat het wel degelijk gaat om een verbouwing.
COTOOP
Westouter
Het project COTOOP is gestart vanuit het idee een mobiele unit te creëren die danig flexibel werd ontwikkeld dat deze kan dienst doen als bureau, atelier, zorgwoonst, woning (type tiny house),…
Met het geven van een nieuw leven aan een afgeschreven zeecontainer willen we verder werken rond het concept van UP-cycling. Hoewel deze container reeds zijn dienst heeft bewezen wordt hij voor het transport gezien als afval. Van waterdichte eigenschap van deze container maken we echter gebruik om dit om te toveren tot een verplaatsbare unit met vele mogelijk toepassingen.
Het concept werd toegepast voor een architecten atelier in Lokeren en in Westouter. Voor beide units werd rekening gehouden dat het interieur met slechts minimale ingrepen kan dienst doen voor een andere functie. Op deze manier wordt ‘het stuk schroot’ een multifunctionele ruimte met meerdere levens.
Beschrijving van het bureau
TOOP architectuur
Ontwerpen op mensenmaat, om beleving toe te voegen, geënt op de omgeving.
Wij ontwerpen architectuur op schaal van zijn gebruikers. Dat betekent dat we trachten ruimtes te maken waar mensen zich goed in voelen. We willen vooral beleving toevoegen. Daarnaast enten we onze gebouwen op hun omgeving. Net zoals een biotoop, heeft een gebouw een ‘architoop’.
Aan elk project gaat een doorgedreven onderzoek vooraf dat zich focust op zowel de schaal van de omgeving, de vorm van het gebouw, de organisatie, de materialiteit, tot in het kleinste architecturale detail. Er ontstaat een samenwerking met de bouwheer waarbij we zijn wensen in vraag stellen en op zoek gaan naar de karakteristieken van de plek om tot een allesomvattend architecturaal eenvoudig antwoord te komen.
Zo krijgt of behoudt elk project een eigenheid en identiteit.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's