Tripelhuis

BULK architecten

Details

Deurne
2021
B200299
Tom Verstraeten
tomv@bulkarchitecten.be
032336895
Stabiliteit: Raymond Van Soens
Accepté
Projectomschrijving
Op een dubbel kavel in Deurne bouwen we een groot huis met drie woningen voor twee opdrachtgevers. Eén van de opdrachtgevers woont in de grondgebonden gezinswoning aan de tuin.Twee compacte appartementen erboven worden verhuurd.

Het huis ligt in een typische 20e-eeuwse Antwerpse woonstraat: fraaie eengezinswoningen in proto-modernistische of art-deco stijl in lage dichtheid en met grote tuinen.

Het dense programma is ingezet om een ruimtelijk interessante puzzel te maken van verspringende verdiepingen, een vide, een bijzonder trappenhuis en fijne dakterrassen. Een dankbare conditie is de stedenbouwkundige verspringing van de voorgevellijn die op de dubbele kavel wordt opgelost met een doorgang naar de collectieve tuin. De gevels van het groothuis doen mee met de buren met mooie afgeronde hoeken, een paar erkers en een luifel.
Op een dubbel kavel in Deurne bouwen we een groot huis met drie woningen voor twee opdrachtgevers. Eén van de opdrachtgevers woont in de grondgebonden gezinswoning aan de tuin.Twee compacte appartementen met elk een privaat dakterras erboven worden verhuurd.

Het dense programma is ingezet om een ruimtelijk interessante puzzel te maken van verspringende verdiepingen, een vide, een bijzonder trappenhuis en fijne dakterrassen. Een dankbare conditie is de stedenbouwkundige verspringing van de voorgevellijn die op de dubbele kavel wordt opgelost met een doorgang naar de collectieve tuin. De gevels van het groothuis doen mee met de buren met mooie afgeronde hoeken, een paar erkers en een luifel. Alle woningen hebben een grondgebonden ingang. Zowel de terrassen als het trappenhuis liggen teruggetrokken t.o.v. de straat zodat zij niet of nauwelijks zichtbaar zijn.
De kavel was samengesteld uit twee kadastrale percelen, een bijzondere conditie van de bouwplaats is verspringing van de naburige woningen t.o.v. elkaar: de woningen aan de linkerzijde van de kavel liggen direct tegen de rooilijn, zonder voortuinstrook. De woningen rechts van de kavel liggen 4m naar achteren: hier wijkt de bebouwing voor een mooie voortuinstrook. Deze stedenbouwkundige conditie spiegelt zich aan de overzijde van de straat. In het ontwerp wordt hier op bijzondere wijze op ingespeeld.

De verspringing van de voorgevel is halverwege breedte van het perceel gesitueerd en is uitgewerkt tot een ‘afgeronde hoek’. De ronde gevel ligt recht tegenover de verspringing aan de overzijde van de straat, maar is hier wél ingezet als architectonisch element: een groot gebogen raam geeft zicht op de straat en maakt bovendien van de ‘zijgevel’ ook een volwaardige voorgevel, in tegenstelling tot de blinde zijgevel gevel aan de overzijde. Een grote erker aan de terugliggende gevel doet mee in het straatbeeld, waar veel andere woningen ook een fraaie erker hebben.

De verspringing van de achtergevel ligt op voldoende afstand van de linkerbuur. Er is bewust gekozen ruim afstand te houden tot de perceelsgrens: er ontstaat een royale doorgang naar de achtertuin waar men snel weer daglicht ziet (geen tunneleffect) en de verschillende ramen liggen discreet t.o.v. elkaar en de buur om conflicten te vermijden.
De opdrachtgevers kiezen hier expliciet voor het bouwen van drie wooneenheden op twee samengevoegde kavels. Dit in tegenstelling tot de overheersende bebouwing in de straat en bij uitbreiding in groot Antwerpen van één gezinswoning per kavel. De opgave wordt opgevat als een kans om (op bescheiden schaal) de dichtheid op te voeren (compact bouwen) en méér mensen de kans te geven in de stad te wonen en toch te genieten van een fijne tuin (die te groot is voor één bewoner). Tegelijkertijd blijft de ruimtelijke impact van de ontwikkeling niet groter dan wanneer er één wooneenheid per kavel werd gerealiseerd. De ruimtelijke puzzel wordt daarbij ingezet om de bijzondere stedenbouwkundige voorwaarde van de verspringende rooilijn op te lossen.
De Jaak Embrechtsstraat is een straat met 20e eeuwse rijwoningen, vaak met proto-modernistiche of art-deco invloeden. Het betreft voornamelijk grondgebonden gezinswoningen met (rode) bakstenen gevels met vaak fraaie details, zoals plinten in natuursteen, met rol- of speklagen, geaccentueerde kroonlijst, groter erkers, al dan niet over twee verdiepingen, soms met balkon erop. Het coloriet van de bakstenen gebouwen is overwegend rood. De architectuur van het nieuwe woongebouw zoekt aansluiting bij de huizen in de straat.

Er is gekozen voor een rode gevelsteen met geglazuurde plint. Prefab betonnen elementen als lateien boven doorgang en onder erker. Keramische dorpels in gebroken wit onderstrepen het houten schrijnwerk. Dakranden, balustrades en toegangspoort zijn in gebroken wit gemoffeld staal uitgevoerd. De hemelwaterafvoeren zijn van zink. Het dakpaviljoen krijgt een lichte bekleding, om deze wat weg te laten vallen tegen de lucht. Alle toegepaste materialen zijn duurzaam en sober.
Door een rationele opbouw van de structuur en een slimme, maar geïntegreerde aanpak van technieken, vermijden we extra kosten, op korte én lange termijn. We kiezen voor degelijk en beproefde materialen, die niet noodzakelijk duur hoeven te zijn. De basisprincipes voor omgaan met water, lucht, warmte en koude zijn gekend en raken ingeburgerd: zuinige productie van warmte en koelte, zoveel mogelijk recuperatie van energie, koelte bewaren in warme periodes en warmte bewaren in koude periodes, ... Er is daarbij vandaag een sterke focus op isolatie en luchtdichtheid. Maar er zijn nog een aantal andere belangrijke principes: het afstemmen van het concept op de bewoner. Zo moeten we ervoor zorgen dat de techniciteit van de installatie de capaciteiten van de bewoners niet te boven gaat. We streven er daarom ook in dit project naar zoveel mogelijk te kiezen voor eenvoud. Daarbij gaat onze voorkeur naar statische systemen die in het gebouw geïncorporeerd worden eerder dan naar technisch ingewikkelde oplossingen.
We kiezen in dit project voor duurzaamheid als basisconcept voor de hele ontwikkeling.

De woningen zijn gerealiseerd als BEN-woning, in de eerste plaats door een logisch en compact gebouw in de stad te maken, met goede keuze van materialen, de juiste doorgedreven thermische isolatie, met innovatieve, maar eenvoudige energiesystemen (warmtepomp met geothermie en PV-panelen op het dak).
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's