In de Stad — Bouwen van zes binnenstedelijke woonentiteiten

dmvA

Details

Verelst Projectontwikkeling nv
Mechelen
2021
https://www.dmva-architecten.be/nl/projecten/in-de-stad
Ingenieur stabiliteit: ASB I Archeologie: Abo-groep
Projectomschrijving
Mechelen telt het meeste monumenten per inwoner in België. Binnenstedelijk bouwen op historische plekken in een monumentenstad is vaak een complexe ontwerpopdracht. Bovendien draagt de architect een grote morele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juiste overlevering van stadsgezichten aan de volgende generaties. Het project is een hedendaags doch integer antwoord op de vraag van een ontwikkelaar om zoveel mogelijk woonentiteiten te bouwen op een klein braakliggend terrein. De plek is strategisch gelegen in de binnenstad langsheen een historische invalsweg in de schaduw van de Sint-Romboutstoren en het prinsbisschoppelijk paleis als achterbuur. ‘In de stad’ is een duurzaam, tijdloos en kleinschalig inbreidingsproject dat zich subtiel nestelt in het historische stadsweefsel met de geschiedenis als leidraad voor het concept.
Decennialang beten ontwikkelaars hun tanden stuk op het onbebouwde terrein langsheen de Sint-Katelijnestraat. De historische omgeving, kleinschaligheid, een oude zwevende stempelconstructie, het grillige perceel en de ligging langsheen een overwelfde vliet waren vaak breekpunten om een haalbare ontwikkeling te realiseren. Toen een particuliere ontwikkelaar 10 jaar geleden de kavel kocht kwam er een kentering.
De historische analyse van de bouwkavel en de morfologische analyse van de bebouwing in de straat liggen aan de basis van het architecturaal concept. Deze belangrijke invalsweg wordt sinds de Middeleeuwen bepaald door een amalgaan van lijstgevels uit de 18de en 19de eeuw en karakteristieke gevels uit verschillende bouwperiodes met diverse gevelmaterialen. Ook enkele Middeleeuwse diephuizen met topgevels kenmerken de straat, zoals Burgerhuis Diamant en monument Den Witten Enkel.
Het nieuwe bouwvolume is een driebeukig diephuis met wit bepleisterde topgevels en zadeldaken in wit zink. De overwelfde vliet die de achterzijde van het perceel begrenst, heeft mede de footprint van het gebouw bepaald. Zo neemt het gebouw de vorm aan van de verdwenen bebouwing naast de vliet.
Het project is een schoolvoorbeeld van een kleinschalig binnenstedelijk inbreidingsproject met de nadruk op kwalitatief wonen waarbij het individu centraal staat. Zes verschillende woonentiteiten, van doorzonwoningen tot duplexwoningen, verschillend van grootte en beleving met elk een (dubbelhoge) overdekte buitenruimte. Elke buitenruimte werd zodanig ingeplant rekening houdende met de privacy van de andere appartementen. Alle gevelopeningen, zowel interieur als exterieur, zijn vierkanten en ‘framen’ als het ware de historische skyline van Mechelen als een foto-opname. Zij versterken het gevoel van leven in de ‘historische ’stad. Het gebouw is ook als het ware een ingetogen abstractie interpretatie van de twee historische diephuizen met trapgevels aan de overkant van de straat.
De fietsenstalling langsheen de semipublieke buitenruimte wordt opgevat als een ‘gaanderij’ om het sociaal contact tussen de bewoners te stimuleren. Ze kan ook flexibel ingezet worden als overdekte buitenruimte voor spelende kinderen. Een doorgang verbindt de straat met de semipublieke buitenruimte.
Het gebouw is afgewerkt met lichte materialen in functie van de weerkaatsing van de zon.
De gevels zijn afgewerkt met glad buitenpleisterwerk boven op het isolatiesysteem. De dragende wanden zijn opgebouwd met silicaatsteen. De vloeren en liftschachten bestaan uit thermisch inerte beton. De zadeldaken zijn in witgelakt zink en het platte dak in witte pvc. De fietsenstalling heeft een dak dat bestaat uit witte pvc en een groendak.
Duurzaamheid begint eerst en vooral bij goede stedenbouw en ruimtelijke ordening. Bij dit project hebben we ingespeeld op de verdichting van de stad waarbij de historische analyse als ontwerpbasis werd gebruikt. Het gebouw neemt de vorm aan van de verdwenen bebouwing naast de vliet waardoor het stedelijk weefsel wordt hersteld. Bovendien betekent leven in de binnenstad dat er minder verplaatsingen gebeuren. Het gebouw is langsheen de overwelfde vliet geplaatst zodat deze in de toekomst terug opengelegd kan worden. De nieuwbouw werd zo compact mogelijk ontworpen en er werd ingezet op tijdloze architectuur waarbij het welzijn van de bewoners voorop werd gezet. De 6 BEN-appartementen zijn zo ontworpen dat het aangenaam wonen is in het midden van de stad door middel van het behoud van privacy, kwalitatieve buitenruimtes, dubbelhoge (buiten)ruimtes, weidse uitzichten en een semipublieke buitenruimte die sociaal contact aanmoedigt.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's