Circu l’air Circulair en fijn micro appartement

KPW architecten

Details

Leuven
2022
B400267
Peter Kint
peter.kint@kpw-architecten.be
016 418987
http://kpw-architecten.be/node/312
FCRBE, WTCB, Tracimat
Accepté
Projectomschrijving
Het betreft de renovatie van 3 studio’s met een focus op betaalbaarheid en circulariteit. Het project is een proefproject binnen het kader van Vlaanderen Circulair. De renovatie van de studio’s is een middel om praktisch kennis & hardcore data te verzamelen waarmee de haalbaarheid en de wenselijkheid van het circulair renoveren wordt afgetoetst. De renovatie van deze studio’s is een pilootproject, de ‘lessons learned’ zullen gebruikt worden voor mogelijke opschaalbare oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen die ingang kunnen vinden in de (sociale) woonsector. Circulaire oplossingen zijn geen gimmick. Wel een weloverwogen antwoord.
Het ontwerp zet in op een compact en gerieflijk micro-appartement, waarin de oppervlakte normen van de VMSW in vraag werden gesteld om tot een compactere oplossing te komen en toch met het accent op ruimtelijkheid. We doen dat door een woningbrede leefruimte (van meer dan 5m) met een kamerbreed terras aan te bieden.
Tegelijk zoeken we naar slimme en compacte oplossingen om op een klein oppervlak de geriefelijkheid van een ruim appartement aan te bieden. Door bv. inkom en badkamer vernuftig te combineren of een slaapnis te ontwikkelen met maximale bergruimte.
De drie studio’s worden ontmanteld en gerenoveerd volgens onze principes rond circulair bouwen. Daarenboven wordt er voor de aanneming beroep gedaan op sociale initiatieven. Deze kleine opdracht was de perfecte ‘proeftuin’ om onze principes inzake circulair bouwen in de praktijk om te zetten.
Het betreft de renovatie van 3 studio's in een woongebouw in het centrum van Leuven. Er werd daarbij geen bijkomend open ruimte ingenomen. De intelligentie van het project ligt hem in het omvormen van zeer kleine studio's (30 à 34 m2) tot een geriefelijk en aantrekkelijk micro-appartement. Op een zeer beperkte oppervlakte wordt er dus een hoge woonkwaliteit aangeboden. Compact en ruim gaan hier hand in hand. Een hoge woonkwaliteit aan een zeer betaalbare huurprijs aanbieden is de hoofddoelstelling van AG Stadsontwikkeling Leuven.
Gezien dit de renovatie betreft van 3 studio's in een groter geheel beheerd door een VME, is de impact op het hergebruik van water beperkt. De volledige installatie werd wel vernieuwd en klaargemaakt voor een latere aansluiting op regenwater. Het verbruik van water wordt verder beperkt door de keuze van water-zuinige toestellen.
Bij de start van de renovatie werden alle waardevolle (demonteerbare en herbruikbare) materialen uit de studio’s gerecupereerd volgens het principe van urban mining. Een gedeelte van deze materialen kreeg opnieuw een plek in de gerenoveerde studio’s. Voor de overige materialen zocht het bouwteam nieuwe eigenaars zoals de Leuvense Materialenbank en jeugdverenigingen.

Voor overige materialen werd op zoek gegaan naar recuperatiematerialen en productieoverschotten. Zo zijn de inox werkbladen van de keukens afkomstig uit het Leuvense Politiehuis. Schoorsteenmantels werden verwerkt tot unieke natuurstenen mozaïekvloeren in de inkom.

Waar toch nieuwe materialen werden toegepast, werd gekozen voor duurzame alternatieven (bio-based, recycleerbaar, …). De studio’s zijn bovendien zo ingericht en opgebouwd dat alles demonteerbaar en later opnieuw recupereerbaar is. Technieken zijn niet ingeslepen, maar verlopen in opbouw of in verzonken kabelgoten. Daardoor kunnen ze in de toekomst eenvoudig aangepast of vernieuwd worden, zonder dat er breekwerk aan te pas komt.

De circulaire renovatie van deze studio’s draagt bij aan de ambitie van stad Leuven om een circulaire en klimaatneutrale stad te worden en is een concrete invulling van het actieplan circulair bouwen. De circulaire renovatie van deze studio’s is een pilootproject binnen de Green Deal Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair en het Interreg-project Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE).
De CO2 uitstoot werd beperkt door het verbeteren van de isolatieschil van de studio's (niet geïsoleerd) , het drastisch bijsturen van warmteafgifte toestellen (te veel radiatoren en buizen die voor een te grote en niet regelbare warmteafgifte zorgden) en het gebruiken van recuperatie- of bio-based materiaal bij de renovatie.

Het buitenschrijnwerk werd geëvalueerd, behouden en verbeterd. Het betrof immers degelijk houten schrijnwerk met een afwerking in aluminium. Het volstond om het glas te vervangen, de dichtingen te verbeteren en het geheel te schilderen om up to date te zijn.

Bij de start van de renovatie werden alle waardevolle (demonteerbare en herbruikbare) materialen uit de studio’s gerecupereerd volgens het principe van stadsontginning (zie circulair)
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's