Sint Benedictus

Poot architectuur

Details

Algemene informatie
Mortsel
http://www.poot-architectuur.be
https://www.poot-architectuur.be/Benedictus.html
Dhulst’ - hoofdaannemer
IRS - DDasBureau
EPB - Peritas
VC - Peritas
Project
De rijwoning is de bouwsteen van de stad en haar randgemeentes. Naast de veranderende en alternatieve woonvormen en woontypologieën, zal ook de gezinswoning, zoals we ze al eeuwen kennen, relevant blijven.
Open ruimte bebouwen is vandaag niet meer aanvaardbaar. De enige uitzondering daarop is het bebouwen van restkavels in stedelijke context. De kavel in de Benedictusstraat lag reeds jaren braak. Wanneer deze kan ingevuld worden door kwalitatieve, bijzondere architectuur, is nieuwbouw nog verantwoordbaar.
Met de wijzigende gezinssamenstellingen en werkvormen, evolueren ook de noden voor een woning. Deze woning werd ontworpen voor een gezin met twee kinderen. Beide volwassenen werken op regelmatige basis thuis en wensten een woonst waarbij het werken zowel deel kon uitmaken van het dagelijks leven als in een afgesloten kamer zou kunnen plaatsvinden. Dit ontwerpvraagstuk leidde tot een zoektocht naar openheid en afzondering en resulteerde in een bijzonder en geraffineerd ontwerp.
Binnen een betaalbaar budget werd een bijzondere woning gerealiseerd. Er werd niet bespaard op ruimtelijke kwaliteit en architecturale beleving. De woning vormt intussen een ijkpunt in de straat en zelfs in Mortsel. Het toont aan dat kwalitatieve architectuur voor iedereen haalbaar is en dat het niet gaat om dure afwerkingsmaterialen. De verschillende karakteristieke leefruimtes – een intieme zitput, een afsluitbare werkruimte, een open bureau, …- maken van de woning een architecturale beleving met vele aspecten.

Bijzonder aan dit project was ook dat het gebouwd werd met een volledig vrouwelijk team. Zowel architecten, klanten, aannemer als werfleider waren vrouwen. Het hele proces verliep opvallend vlot zonder enige frictie.
De gebruikte technieken voldoen aan de huidige geldende normen betreffende duurzaamheid en EPB maar om budgetttaire redenen werd geen hernieuwbare energie gebruikt. Wonen tussen twee buren in de stad is op zich de meest zuinige woonvorm. Er werd wel doorgedreven geïsoleerd waardoor het energieverbruik zeer laag is.
Er werd een ventilatiestysteem C+ voorzien en zonnepanelen.
Duurzaamheid gaat over meer dan technieken. Het start bij de keuze van de woonplek en woonvorm. Wonen in de stad is daarbij de meest duurzame manier. Er werd ruimte voorzien voor een goede afsluitbare fietsenstalling want alle verplaatsingen gebeuren met de fiets.
Een gebouw dat meerdere generaties kan blijven functioneren is tevens duurzaam en waardevol. Dit plan laat verschillende invullingen en gezinssituaties toe en is op die manier generatie-overschrijdend. Een lange levensduur van het gebouw is dus verzekerd. Op die manier wordt een circulair gebruik gegarandeerd.
Een kavel in de rij wordt voor het eerst bebouwd. In een straat met veelal monotone woningen uit de jaren ’50 en ’60, vormen de zeldzame erkers de enige inspirerende elementen. Het ontwerp maakt een interpretatie van de typische aspecten uit de straat: de neutrale rode baksteen wordt in verticaal tegelverband gebruikt, de erker wordt als ronde vorm uitgevoerd en ook in de achtergevel gebruikt. De geïntroduceerde booglijn wordt ook in het plan ingezet: rond een centrale ovale trap wordt de woning georganiseerd. De leefruimte wordt over 2 niveaus verspreid voor verschillende momenten in de dag: thuiswerk, lezen, spelen, ontvangen, … Een dubbelhoge keuken aan de straatzijde geeft een grote maat aan de woning en zorgt voor de connectie tussen de verschillende leefruimtes en diep-invallend zonlicht. Bij de slaapvertrekken en een extra werkkamer daarentegen, ligt de nadruk op afzondering en stilte.
Deze woning vat goed de focus van Poot Architectuur: het genereren van ruimtelijke en genereuze verblijfplaatsen binnen de beperkingen van de stedelijke context. De woning is royaal in de ruimtelijke beleving maar integer qua materiaalgebruik: door het gebruik van robuuste materialen bouwden we een woning die bestemd is voor de toekomst en met enkele minimale aanpassingen kan aangepast worden aan een veranderende samenstelling van de bewoners.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's