De Kleine Sikkel

Voltarchitecten bv

Details

Algemene informatie
Gent
http://www.voltarchitecten.be
http://www.voltarchitecten.be
Het project werd uitgevoerd door Mevaco.
De studiebureaus waren:
Stabiliteit - Mouton
Technieken - Thermiek
Alles verliep uiteraard in nauw overleg met de dienst Monumentenzorg.
Project
Een herbestemming van een romaanse patriciërswoning met een kelder uit de 13de eeuw, in kern van Gent is niet alledaags. De oplossing; een gedeeltelijke afbraak en de implementatie van een nieuwe structuur, geen evidentie.
Het werd een nieuwbouw die ondersteunend werkt en zonder arrogantie zich perfect integreert in het historisch kader.
De grootste troef van het gebouw is zijn centrale ligging en zijn rijke geschiedenis. Als je het gebouw betreed voel je direct het rijke verleden. Met de renovatie van het gebouw werd geprobeerd dit karakter zoveel mogelijk in ere te herstellen en te koppelen aan zijn nieuwe kantoorfunctie. Polyvalentie werd hiervoor steeds als uitgangspunt genomen, zo dat de levensduur en de bruikbaarheid in de toekomst verzekerd blijft en verloedering geen kans krijgt.
De nieuwe aanbouw vormt de schakel om het oude patrimonium functioneel te maken en de ingrepen voor technieken tot een minimum te beperken.
De inkom verplaatsen naar de aanbouw zorgt er voor dat een lift 3 verdiepen kan bedienen waardoor een groot deel van de ruimtes toegankelijk is voor rolwagens.
De grote raampartijen in de nieuwe aanbouw zorgen dat deze baad in het daglicht, wat beantwoord aan de 21 eeuwse eisen wat betreft gebouw beleving en comfort.
Het loskoppelen op de verdieping van de aanbouw komt het historisch gebouw ten goede, de achtergevel wordt zichtbaar en alle ruimtes krijgen maximaal daglicht.
Voor het gerenoveerde gedeelte is het schrijnwerk dat beschadigd was hermaakt volgens historisch model en het rotseerwerk herdaan. Het rotseren van een cementering is een arbeids intentieve mannier van relief aanbrengen in het pleisterwerk waarvoor ervaring en deskundigheid nodig is om dit op een historisch correcte mannier uit te voeren.
De nieuwe aanbouw werd bekleed met geperforeerde golfplaten. Deze zorgen voor een gelaagdheid in het gevelbeeld. Het licht wordt op een bijzondere manier gebroken waardoor het aanzicht heel de dag door wijzigd. Er werd bewust voor een relatief bescheiden kleur gekozen om de aandacht op het historisch monument te houden.
De daken en het terras werden voorzien als groendak om zo in de versteende omgeving zoveel mogelijk de natuur binnen te brengen en een klein steentje bij te dragen aan de biodiversiteit.
Duurzaam bouwen is in essentie, materiaal een zo lang mogelijke levensduur geven, zo weinig mogelijk energie gebruiken bij het bouwen en het energieverbruik van het gebouw zoveel mogelijk reduceren. Renoveren (van een monument) is dus in essentie al zeer duurzaam.
Het monument werd gerestaureerd en waar dit visueel mogelijk was werden er isolerende toepassingen geïntegreerd. De daken en tussenvloeren werden geïsoleerd en het schrijnwerk voorzien van monumentenglas of voorzetramen in functie van de historische waarde van het schrijnwerk.
Het duurzaam zijn van dit project schuilt er hem vooral in dat door de restauratie en de toevoeging van de nieuwbouw, het gebouw opnieuw een bestemming krijgt en de 13de eeuwse kelder multifunctioneel kan ingezet worden.

De nieuwe aanbouw werd doorgedreven geïsoleerd, en zorgt ervoor dat ventilatie met warmterecuperatie ook geïntegreerd werd in de het monument. Door deze nieuwbouw kon er ook ingezet worden op regenwater recuperatie en werd een natuur-inclusief project gerealiseerd met groendaken die bijdragen tot de biodiversiteit binnen de versteende stadskern.
Het monument de Kleine Sikkel in de Nederpolder was toe aan een totaalrenovatie. In de 14de eeuw was het de patriciërswoning voor de familie Van der Zickelen. Met respect voor de historische waarde van het pand wordt een functioneel kantoorgebouw gerealiseerd dat plaats moet bieden aan diverse culturele verenigingen die actief zijn in en ondersteund worden door de Stad Gent.
De Kleine Sikkel is een imposant gebouw op de hoek van de Nederpolder en de Biezekapelstraat. Voor de renovatie bestond De Kleine Sikkel bestond uit een beschermd hoofdvolume en een inferieure achterbouw met aanpalend een dicht gebouwd steegje. Dit steegje zal terug opengesteld worden als voetgangersstraatje.
Het hoofdvolume is historisch waardevol en werd gerestaureerd met respect voor het verleden. De hoofdingang werd verplaatst naar de Biezekapelstraat, van waar de 13de-eeuwse kelder rechtstreeks toegankelijk werd gemaakt. De technieken werden vernieuwd en het gebouw zoveel mogelijk in ere hersteld, zodat het dienst kan doen als modern kantoor.
De bestaande aanbouw, werd volledig gesloopt. Er werd een nieuwbouwvolume opgetrokken, waarin ondersteunende functies en technieken voor de kantoren ondergebracht werden. Concreet gaat het om een cafetaria, een fietsenberging en een technische ruimte. De nieuwbouw krijgt een kleine binnentuin, een groendak en een dakterras met uitzicht op de Sint-Baafskerk en de Achtersikkel. Deze ingrepen maakten de historische achtergevel opnieuw zichtbaar.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's