ark38

Objekt Architecten

Details

Algemene informatie
Aalst
https://www.objektarchitecten.be
https://www.objektarchitecten.be/project-ark-38
Ar. Hans Sterck (opdrachtgever/bouwheer)
Jan De Nul
Project
ark38 is gehuisvest in een historisch waardevol pand aan de Dender. Aalst heeft een belangrijke geschiedenis als industriestad, met als één van de restanten het gebouw - een oude opslagplaats van Tupperware - langs de Pierre Corneliskaai. Het was uitermate belangrijk om bij de renovatie van dit beeldbepalende pand, het industriële karakter en de intrinsieke waarde te behouden. De typische baksteenarchitectuur werd bewaard, waarbij nieuwe openingen in de gevel werden toegevoegd met het oog op de toekomstige functie van het gebouw. Dit gebouw verdient een award omwille van de genereuze architecturale bewegingen die in het gebouw werden doorgevoerd, met als blikvanger een grote betonnen schijf die in contrast staat met de bestaande rigide structuur. Deze bewegingen hebben als doel schaal te brengen in de grote lege doos en maken daardoor het gebouw geschikt voor haar nieuwe functie, maar wordt daardoor ook duurzaam naar gebruik in de toekomst.
De belangrijkste troeven van dit project zijn:
- de beoogde duurzaamheid doorheen de toekomstige levensloop op vlak van gebruik;
- de blijvende beeldbepalende waarde, een baken voor Aalst, een vertaling van de geschiedenis van de stad;
- de genereuze ruimtes die bewaard zijn en ten volle kunnen ervaren worden door het publieke karakter van het gebouw.
Gezien de ligging op de kaai langs de Dender is een uitgepuurde stabiliteit bedacht waarbij er maar op enkele punten gefundeerd moest worden. Op deze punten zijn micropalen aangebracht binnen het bestaande pand. Bij de renovatie van het historische pand werd de typische baksteenarchitectuur behouden. De voorgevel is getypeerd door mooie genuanceerde bakstenen ornamenten waarin meticuleus nieuwe openingen ontworpen werden. De in de gevel aanwezige grote rechthoekige vlakken werden gedeeltelijk vervangen door openingen die werden verstevigd met een betonnen, boven afgerond kader. Het beton contrasteert met de bakstenen. Het rechthoekige buitenschrijnwerk werd achter de gevel geplaatst waardoor het aan de buitenzijde wordt verborgen door de nieuwe betonnen arcades, maar waarbij ze binnenin een nauwgezet detail vormen van een visueel groter raam ten opzichte van de openingen die het omkadert.

In het interieur werd er gefocust op 3 materialen: beton, hout en metaal. Deze materialen vullen de open ruimte en verdelen deze onder dankzij hun materialiteit. De betonnen elementen in het interieur - zoals de grote schijf en de verschillende trappen - werden allemaal ter plaatse gestort en geven het geheel een brutalistisch karakter.
Op vlak van duurzaamheid is het behoud van de bestaande gevels van de oorspronkelijke loods een belangrijk aspect. Sinds 1895 bepalen deze gevels mee het uitzicht van de stad. Door de renovatie krijgt dit gebouw een nieuw leven en blijft het mee het uitzicht van de site en de stad bepalen. Het gebouw onderstreept het historisch belang van Aalst als industriestad aan de Dender en hoewel het niet op de lijst van beschermde gebouwen is opgenomen, verdienden de waardevolle gevels behouden te worden.

Het gebouw is ook duurzaam in gebruik voor de komende 100 jaar, los van de huidige functie. De ruimtes die werden gecreëerd zijn polyvalent inzetbaar.

Daarnaast is het gebruik van beton als constructiemateriaal een duurzame keuze, net als het gebruik van hout. Bovendien kregen in het interieur oude elementen een nieuw leven, zoals de grote ijzeren poorten tussen de linker- en de middenbeuk.
ark38 is meer dan een toonzaal. Het is een creatieve werkplek met flexibele werkplekken waar (interieur)architecten met hun klanten inspiratie kunnen opdoen, kunnen brainstormen en samen kunnen werken aan hun project. Daarnaast is het ook een plek waar de werknemers van Sterck NV en ark38 zich kunnen terugtrekken en zich kunnen laten inspireren door al het moois dat het gebouw te bieden heeft. Deze flexibiliteit past in de huidige principes van het nieuwe werken. Doordat er geen echte werplekken zijn gedefinieerd, komen bezoekers en personeelsleden organisch met elkaar in contact. De rust en sereniteit die het gebouw uitstraalt, zorgt er dan weer voor dat dit contact niet storend wordt.
Daarnaast leent het gebouw zich ook tot het organiseren van workshops allerhande. Verder worden er in het gebouw lezingen gehouden en doet het ook dienst als kunstgalerij.
ark38 is allesbehalve een alledaags project. Hoewel het gebouw niet beschermd is, wordt het algemeen als waardevol erfgoed beschouwd. De beeldbepalende bakstenen gevels werden zoveel mogelijk intact gehouden. De omgeving rond ark38 maakt deel uit van een grotere site die herontwikkeld wordt. Heel wat oude industriële panden ruimden plaats voor nieuwe meergezinswoningen. Dit pand werd behouden en creëert daardoor een meerwaarde voor de totale site en de stad. De schaal, de symmetrie en de gevelornamentiek zorgen voor een krachtig herkenningspunt in de omgeving.
De grootste uitdaging bestond erin om zoveel mogelijk daglicht binnen te brengen en het op schaal brengen voor een nieuwe commerciële bestemming zonder afbreuk te doen aan haar beeldbepalende waarde. De zoektocht naar daglicht werd bepaald door zowel de context als de regelgeving. Het ruwe en rauwe karakter van de voormalige opslagplaats was een leidraad tijdens het ontwerpproces. De hoofdmaterialen zijn staal en beton, waarmee 3 bewegingen werden doorgevoerd. Hierbij werd het principe ruwbouw is afbouw gehanteerd, waardoor het interieur het exterieur versterkt en omgekeerd. Oude poorten zijn herbruikt binnenin en raamopeningen zijn afgestemd op bestaande baksteenverspringingen en ornamenten.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's