Inschrijving voor de Awards

De inschrijvingen zijn nu gesloten.

Voor de company Building Award gaan we op zoek naar een bedrijfsgebouw dat opgeleverd werd in 2023 of 2022. Het moet zich bevinden in België. In deze categorie wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit, de duurzaamheid en zeker ook op welke manier het project inspeelt op de principes van het nieuwe werken en tegemoet komt aan nieuwe ontwikkelingen om het welzijn op het werk te verhogen.
Algemene informatie
Project
Leg in maximaal 1000 karakters uit waarom u de company building award verdient. Wat was er zo bijzonder aan het project. Waarom vormde dit ontwerp het beste antwoord op de ontwerpvraag?
Upload 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
In deze categorie gaat de jury op zoek naar een project dat zich bevindt in het buitenland maar waarvan de hoofdarchitect een Belgische architect was. Het project moet opgeleverd zijn in 2021, 2022 of 2023. Ook hier wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.
Algemene informatie
Project
En 1000 caractères maximum, expliquez pourquoi ce projet mérite le International Award. Qu'est-ce que ce projet a de particulier ? Pourquoi ce projet représente-t-il la meilleure réponse au programme ?
Upload 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voor de utility award komen schoolgebouwen, zorginstellingen, openbare gebouwen en sportaccommodaties in aanmerking. De projecten moeten opgeleverd zijn in 2022 of 2023 en moeten zich situeren in België. Gemengde projectn komen in aanmerking als minstens 50% van het project één van de bovenstaande functies vervult. Ook hier wordt door de jury gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.
Algemene informatie
Project
Leg in maximaal 1000 karakters uit waarom u de utilty award verdient. Wat was er zo bijzonder aan het project. Waarom vormde dit ontwerp het beste antwoord op de ontwerpvraag.
Upload 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voor deze categorie komen groepswoningbouwprojecten in aanmerking. De projecten moeten opgeleverd zijn in 2022 of 2023 en moeten zich situeren in België. Gemengde projecten komen ook in aanmerking als minstens 50% bestemd is voor bewoning. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de betaalbaarheid, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord. Binnen deze categorie gaat er extra aandacht naar het ruimtelijk rendement, de vergroening en het waterhuishouden.
Algemene informatie
Project
Leg in maximaal 1000 karakters uit waarom dit project de residential real estate award verdient. Wat was er zo bijzonder aan het project?
Upload 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
De Student award staat open voor studenten of een groep studenten aan één van de Belgische architectuurscholen. De kandidaten moeten op het moment van de deelname nog ingeschreven zijn aan een Belgische architectuurschool of moeten zijn afgestudeerd in 2022 of 2023. Alle ontwerpopdrachten komen in aanmerking, maar er wordt vooral gezocht naar ontwerpen waarbij studenten interessante oplossingen bedacht hebben op het vlak van vergroening en waterbeheer. Studenten mogen hiervoor ontwerpopdrachten uit hun opleiding indienen, maar moeten dit wel ingeven volgens het format van de wedstrijd. Et is ook mogelijk om een project in te dienen dat niet deel uitmaakte van een schoolopdracht. Opdrachten die in dienstverband werden uitgevoerd komen niet in aanmerking.
Leg in maximaal 1000 karakters uit waarom dit project de student award verdient. Wat was er zo bijzonder aan het project en op welke manier draagt het bij tot vergroening, een verhoogde biodiversiteit en een beter waterhuishouden.
Upload minimum 3, maximum 5 illustratieve beelden van het project
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voor deze categorie komen alle eengezinswoningen in aanmerking die opgeleverd zijn in 2022 of 2023 in België of in het buitenland als ze ontworpen zijn door een Belgisch architect. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord en het ruimtelijk rendement.
Algemene informatie
Project
Leg in maximaal 1000 karakters uit waarom deze eengezinswoning de award private housing verdient. Wat is er bijzonder aan deze woning? Waarom vormde dit ontwerp het beste antwoord op de ontwerpvraag
Upload 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan (oprichtingsjaar 2013 of later) en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders niet ouder is dan 35 jaar (geboortejaar 1988 of later).
Bureaus die bij de vorige editie gewonnen hebben binnen deze categorie of een eervolle vermelding gekregen hebben, kunnen niet opnieuw deelnemen.

Zaakvoerders (Max. 4)
Leg in maximum 1000 karakters uit waarom uw bureau de award verdient. Waarin onderscheiden jullie zich van andere jonge bureaus qua architectuur en/of management? Welke verwezenlijkingen zijn wat dat betreft het vermelden waard?
1. Architectuur

Kies drie projecten uit die typerend zijn voor uw bureau. Kies als eerste project een wedstrijdproject dat uw bureau al dan niet gewonnen heeft. De twee andere projecten moeten afgeronde projecten zijn. Onderzoeksprojecten zijn ook mogelijk

Project 1
Leg in max. 1000 karakters uit wat het project inhield en wat er zo bijzonder aan is.

Upload 3 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, schetsen, plannen)

Bestand

Upload 3 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, schetsen, plannen)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png tif pdf.
Project 2
Leg in max. 1000 karakters uit wat het project inhield en wat er zo bijzonder aan is.

Upload 3 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, schetsen, plannen)

Bestand

Upload 3 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, schetsen, plannen)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png tif pdf.
Project 3
Leg in max. 1000 karakters uit wat het project inhield en wat er zo bijzonder aan is.

Upload 3 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, schetsen, plannen)

Bestand

Upload 3 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, schetsen, plannen)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png tif pdf.
2. Bedrijfsvoering
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's