Inschrijving voor de Awards

De sustainability award bekroont een project dat uitmunt door zijn integrale duurzaamheidsaanpak. Een project met een zo laag mogelijke of liefst zelfs een positieve ecologische impact. Het project moet zich in België bevinden en moet opgeleverd zijn in 2021 of later. Projecten die al genomineerd waren tijdens de vorige edities van de Belgian Building Awards komen niet in aanmerking. Om voor deze categorie in aanmerking te komen worden 4 aspecten in rekening genomen: ‘Green’, ‘Blue’, ‘Circulair’ en ’CO2’.

Projectomschrijving
Leg in maximum 1500 tekens uit wat het project inhoudt, wat er bijzonder aan is en waarom het project volgens jou de Sustainability Award verdient.
Hoe slaagt het project erin om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken en op welke manier werd de bestaande groene ruimte gevrijwaard en/of werd er nieuw groen gecreëerd?
Hoe slaagt het project er in om een antwoord te bieden aan de waterproblematiek? Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat het hemelwater wordt gebufferd en hergebruikt? Hoe wordt er voor gezorgd dat de rest van het water maximaal kan infiltreren in de grond? Hoe werd er omgegaan met verharding en ontharding?
In hoeverre gaat het om een circulair project? Hoe werd het aantal virgin materialen beperkt en hoe wordt ervoor gezorgd dat er zo weinig mogelijk materialen gesloopt worden? Op welke manier werd er voor gezorgd dat de aangewende materialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven?
Op welke manier tracht het project de CO²-uitstoot van het gebouw, zowel bij de opbouw als bij het gebruik ervan te beperken? Hoe wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. Maar CO²-beperking gaat verder dan enkel het energieverbruik. Ook op het vlak van materiaalgebruik en transport kan de CO²-uitstoot verlaagd worden.
Upload maximum 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png tif pdf.

De 3-2-1-Façadeaward focust zich op koppelwoningen (driegevel-, tweegevel- of ééngevelwoningen die opgeleverd werden in 2021 of later. We zijn op zoek naar ontwerpen die op innovatieve wijze erin slagen om ondanks de beperkte afmetingen en ondanks het beperkt aantal gevels toch een maximale woonkwaliteit te realiseren met veel aandacht voor daglicht en privacy. Er wordt bij de beoordeling zowel gekeken naar het exterieur als naar het interieur. Groepswoningprojecten komen ook in aanmerking, maar er moet bij de inzending wel gefocust worden op één specifieke woonst. Het is dus niet de bedoeling om groepswoningbouwprojecten of cohousingprojecten in hun geheel in te dienen.
Projecten die genomineerd werden voor dezelfde categorie tijdens de editie van 2021, kunnen niet opnieuw ingediend worden.

Projectomschrijving
Upload maximum 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png tif pdf.

De categorie Mixed Use bekroont projecten die op innovatieve wijze erin slagen om meerdere functies binnen één project te combineren en zo een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Zowel nieuwbouw- als renovatie- en restauratieprojecten komen in aanmerking. Niet de schaal van het project is bepalend maar wel het innovatieve karakter, de kwaliteit van de architectuur en het out-of-the-boxdenken.

Het project moet opgeleverd zijn in 2021 of later.

Projecten die genomineerd werden voor dezelfde categorie tijdens de editie van 2020, kunnen niet opnieuw ingediend worden.

Projectomschrijving
Upload 5 illustratieve beelden van dit project (foto’s, renders, plannen,…)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png tif pdf.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's