Wedstrijdreglement

Belgian Building Awards - Wedstrijdreglement

1. Architectuurprijzen

1.1 Wie mag deelnemen?

De architectuurprijzen van de Belgian Building Awards staan open voor alle architecten die hun kantoor hebben op Belgisch grondgebied. Voor de International Award mag ook een buitenlands bureau deelnemen. Voor de rubriek New Way of Working zijn ook interieurarchitecten toegelaten.

1.2 Hoe deelnemen?

Deelnemen kan enkel door online het deelnameformulier in te vullen via de website van de Belgian Building Awards (https://www.belgianbuildingawards.be). Voor de Pioneer Award is het niet nodig in te schrijven. Hiervoor gaat de jury zelf op zoek naar geschikte kandidaten.

1.3 Tot wanneer mag u projecten indienen?

De inschrijvingen sluiten af op 31 december 2018. Nadien kan niet meer ingeschreven worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.

1.4 Welke architectuurprijzen zijn er en welke criteria gelden hiervoor?

1.4.1 Rookie of the Year

In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders jonger is dan 35 jaar.

Bureaus die bij de vorige editie gewonnen hebben binnen deze categorie of een eervolle vermelding gekregen hebben, kunnen niet opnieuw deelnemen.

1.4.2 International Award

Deze categorie wil de samenwerking tussen Belgische en buitenlandse bureaus bekronen. De categorie staat open voor Belgische bureaus die een interessant project in België gerealiseerd hebben in samenwerking met een buitenlands bureau. Het project moet opgeleverd zijn in 2016 of later.

De belangrijkste criteria voor de jurering van deze categorie zijn enerzijds de architecturale kwaliteit (In hoeverre vormt het project een toonbeeld van kwaliteitsvolle architectuur?) en anderzijds de wijze waarop de samenwerking gebeurde en georganiseerd werd.

1.4.3 New Way of Living

Deze categorie bekroont projecten die op innovatieve wijze inspelen op nieuwe trends in wonen en leven en zo een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter en duurzamer ruimtegebruik. (vb. verdichting, inbreiding, herbestemming, cohousing,…..) Gemengde projecten zijn zeker toegelaten, maar het woonaspect moet een belangrijke rol vervullen binnen het project. Zowel nieuwbouw- als herbouw- en renovatieprojecten komen in aanmerking.

Het project moet opgeleverd zijn in 2016 of later.

1.4.4 New Way of Working

Voor deze categorie kunnen zowel architecten als interieurarchitecten een dossier indienen. De categorie bekroont projecten die op originele wijze een invulling geven aan een kantooromgeving en die inspelen op nieuwe evoluties in de organisatie en inrichting van de werkomgeving, met veel aandacht voor het fysieke en mentale welzijn van de werknemers. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking. Het project moet opgeleverd zijn in 2016 of later.

1.4.5 Pioneer-Award

De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.

Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. 

1.5 Mogen architecten aan meerdere categorieën deelnemen?

Het is perfect mogelijk om kandidaturen in te dienen voor meerdere categorieën. Per categorie is het aantal inzendingen per architect wel beperkt tot 3.

1.6 Hoe gebeurt de jurering?

Voor alle awards, behalve de pioneer award, is het aan de kandidaten om online een project in te dienen. Uit alle inzendingen zal een voorselectie gebeuren door een beperkt juryteam en zal een shortlist samengesteld worden van maximum 10 projecten per categorie.

Nadien komt het uitgebreid juryteam samen om uit de shortlist een winnaar en een eervolle vermelding te selecteren.

1.7 Wie zetelt in de jury?

De preselectie zal gebeuren door afgevaardigden van Sanoma, Architectura.be; een afgevaardigde van de Orde van Architecten zal als waarnemend jurylid zetelen.

Voor het uitgebreide juryteam worden nog extra juryleden aangetrokken uit de architectuursector.

1.8 Wat valt er te winnen?

De prijs bestaat in de eerste plaats uit de eer en de media-aandacht die deze bekroning oplevert. Daarnaast gaat elke winnaar na de prijsuitreiking met een trofee naar huis.

1.9 Welke timing is er voorzien voor de awards?

 • Start inschrijvingen: 10 september 2018
 • Uiterste datum van inschrijvingen: 7 december 2018
 • Prijsuitreiking: 21 februari op BATIBOUW

 

2. Exposantenprijs

2.1 Wie mag deelnemen?
De exposantenprijzen van de Belgian Building Awards staan open voor alle exposanten die ingeschreven zijn voor BATIBOUW 2019. Wie niet is ingeschreven als exposant, komt niet in aanmerking.

2.2 Hoe deelnemen?
Het is niet nodig in te schrijven. Hiervoor gaat Sanoma zelf op zoek naar geschikte kandidaten.

2.3 Tot wanneer mag u projecten indienen?
De inschrijvingen sluiten af op 7 januari 2019. Nadien kan niet meer ingeschreven worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.

2.4 Welk exposantenprijs is er en welke criteria gelden hiervoor?

2.4.1 Product Innovation
Deze award beloont de standhouder die een nieuw product op de markt brengt dat een toonaangevende en vooruitstrevende rol speelt in zijn sector.  

2.5 Wat valt er te winnen?
De prijs bestaat in de eerste plaats uit de eer en de media-aandacht die deze bekroning oplevert. Daarnaast gaat elke winnaar na de prijsuitreiking met een trofee naar huis. Exposanten van BATIBOUW 2019 krijgen ook een speciaal label (Participant, Nominee en Winner) dat op hun stand kan geplaatst worden gedurende de hele duur van de beurs.

2.6 Welke timing is er voorzien voor de awards?

 • Start inschrijvingen: 10 september 2018
 • Uiterste datum van inschrijvingen: 7 januari 2019
 • Preselectie en eindjurering: aanvang beurs
 • Prijsuitreiking: 21 februari tijdens BATIBOUW 2019

 

3. Wie organiseert de Belgian Building Awards?

De Belgian Building Awards zijn een organisatie van FISA, organisator van BATIBOUW. FISA werkt voor de Belgian Building Awards samen met de Orde van Architecten, Redactiebureau Palindroom, de architectuursite Architectura.be en Sanoma.

 

4. De kleine lettertjes

Iedereen die zich kandidaat stelt voor een Belgian Building Award verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen.

 1. De organisatoren van de Belgian Building Awards behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd. Alle beslissingen van de organisatoren zijn zonder verhaal.
 3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot publicatie van zijn gegevens en tot publicatie van foto’s van zijn ontwerpen. De kandidaat verklaart zich akkoord om op vraag van de organisatoren rechtenvrije foto’s ter beschikking te stellen.
 4. De foto’s en illustraties die de deelnemer uploadt mag de organisator van de wedstrijd vrij gebruiken. De deelnemer doet automatisch en kosteloos afstand aan de organisatoren van alle intellectuele rechten  op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan de organisatoren overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
 5. De bouwheer werd volledig in kennis gesteld van het verloop en de omstandigheden van het evenement. Hij of zij gaf uitdrukkelijk zijn goedkeuring om zijn of haar woning of gebouw mogelijk open te stellen voor bezoek van de jury en het aanleveren van de projectgegevens en foto's bij de inschrijving.
 6. De projecten dienen uitgevoerd te zijn geweest conform de deontologie van de Orde van Architecten.
 7. Kandidaten die willen deelnemen aan de Product Innovation Award, dienen exposant te zijn op BATIBOUW 2019. Wie geen exposant is, komt niet in aanmerking.
U wilt zich aanmelden

voor de awards

Ontdek hieronder de registratieformulieren

U wilt deelnemen

AAN DE GALA-AVOND

Klik hieronder en ontdek alle mogelijkheden