Belgian Building Awards - Wedstrijdreglement

1. Architectuurprijzen

1.1 Wie mag deelnemen?
De architectuurprijzen van de Belgian Building Awards staan open voor alle architecten die hun kantoor hebben op Belgisch grondgebied. Buitenlandse bureaus mogen ook deelnemen als ze een project indienen dat gesitueerd is in België.

1.2 Hoe deelnemen?
Deelnemen kan enkel door online het deelnameformulier in te vullen via de website van de Belgian Building Awards (https://www.belgianbuildingawards.be). Voor de Pioneer Award is het niet mogelijk  in te schrijven. Hiervoor gaat de jury zelf op zoek naar geschikte kandidaten.

1.3 Tot wanneer mag u projecten indienen?
De inschrijvingen sluiten af op 03/01/2024. Nadien kan niet meer ingeschreven worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.

1.4 Welke architectuurprijzen zijn er en welke criteria gelden hiervoor?

1.4.1 Rookie of the Year
In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan (oprichtingsjaar 2013 of later)en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders niet ouder is dan 35 jaar (geboortejaar 1988 of later).

Bureaus die bij een  vorige editie gewonnen hebben binnen deze categorie of een eervolle vermelding gekregen hebben, kunnen niet opnieuw deelnemen.

1.4.2 Student Award – Green & Blue 
De Student award staat open voor studenten of een groep studenten aan één van de Belgische architectuurscholen. De kandidaten moeten op het moment van de deelname nog ingeschreven zijn aan een Belgische architectuurschool of moeten zijn afgestudeerd in 2022 of 2023.

Alle ontwerpopdrachten komen in aanmerking, maar er wordt vooral gezocht naar ontwerpen waarbij studenten interessante oplossingen bedacht hebben op het vlak van vergroening en waterbeheer.

Studenten mogen hiervoor ontwerpopdrachten indienen, maar moeten dit wel ingeven volgens het format van de wedstrijd.

1.4.3 Private house
Voor deze categorie komen alle eengezinswoningen in aanmerking die opgeleverd zijn in 2022 of 2023 in België of in het buitenland als ze ontworpen zijn door een architect met een kantoor in België.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord en het ruimtelijk rendement.

1.4.4 Residential real estate
Voor deze categorie komen groepswoningbouwprojecten in aanmerking.

De projecten moeten opgeleverd zijn in 2022 of 2023 en moeten zich situeren in België.

Gemengde projecten komen ook in aanmerking als minstens 50% bestemd is voor bewoning.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de betaalbaarheid, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord. Binnen deze categorie gaat er extra aandacht naar het ruimtelijk rendement, de vergroening en het waterhuishouden.

1.4.5 Utility Award
Voor de utility award komen schoolgebouwen, zorginstellingen, openbare gebouwen en sportaccommodaties in aanmerking. De projecten moeten opgeleverd zijn in 2022 of 2023 en moeten zich situeren in België.

Ook hier wordt door de jury gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en  de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.

1.4.6 Company Building Award
Voor de company Building Award gaan we op zoek naar een bedrijfsgebouw dat opgeleverd werd in 2023 of 2022. Het moet zich bevinden in België.

In deze categorie wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit, de duurzaamheid en zeker ook op welke manier het project inspeelt op de principes van het nieuwe werken en tegemoet komt aan nieuwe ontwikkelingen om het welzijn op het werk te verhogen.

1.4.7 International award
In deze categorie gaat de jury op zoek naar een project dat zich bevindt in het buitenland maar waarvan de hoofdarchitect een Belgische architect was. De architect moet een kantoor hebben in België. Het project moet opgeleverd zijn in 2021, 2022 of 2023.

Ook hier wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.

1.4.8 Pioneer-Award
De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.

Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. Het is wel toegestaan om suggesties hiervoor aan te reiken aan de jury, maar hiervoor bestaat geen online invulformulier zoals bij de andere categorieën. Suggesties mogen gemaild worden naar info@architectura.be.
 

1.5 Mogen architecten aan meerdere categorieën deelnemen?
Het is perfect mogelijk om kandidaturen in te dienen voor meerdere categorieën. Per categorie is het aantal inzendingen per architect wel beperkt tot 2. Als een project thuishoort in meerdere categorieën mag een dossier ingediend worden voor meerdere  categorieën.

1.6 Hoe gebeurt de jurering?
Voor alle awards, behalve de pioneer award, is het aan de kandidaten om online een project in te dienen.

De jurering zal in verschillende fases verlopen.

Tijdens de eerste fase zullen medewerkers van Palindroom en Architectura per categorie maximum 6 projecten selecteren die doorstoten naar de volgende fase.

Tijdens de tweede fase zal een externe jury uit de weerhouden projecten een shortlist van 3 projecten per categorie bepalen.

Ten slotte is er de derde fase waarbij de architecten uit de shortlist de kans krijgen om hun project te pitchen voor de externe jury.  Op basis van die pitches zal de jury voor elke categorie de winnaar en de eervolle vermelding (tweede) bepalen.

Aansluitend zal de jury ook de winnaar aanduiden van de Pioneer Award.

1.7. De prijs bestaat in de eerste plaats uit de eer en de media-aandacht die deze bekroning oplevert. Alle winnaars en genomineerden komen ruim aan bod op Architectura en andere media. Daarnaast gaat elke winnaar na de prijsuitreiking met een trofee naar huis.

1.8 Welke timing is er voorzien voor de awards?

 • Start inschrijvingen: 24 november
 • Uiterste datum van inschrijvingen: 3 januari 2024 (tenzij organisatie beslist om de termijn te verlengen)
 • 16 januari: afsluiting international, student en rookie
 • 17-19 januari 2024 : jurering eerste fase
 • 22 januari : jurering tweede fase
 • 24 januari: bekendmaking shortlist
 • 12 februari: Pitches – derde fase
 • 22 februari 2024: bekendmaking winnaars op BATIBOUW

2. Wie organiseert de Belgian Building Awards?

De Belgian Building Awards zijn een organisatie van FISA, organisator van BATIBOUW. FISA werkt voor de Belgian Building Awards samen met Redactiebureau Palindroom en de architectuursite architectura.be.

3. De kleine lettertjes

Iedereen die zich kandidaat stelt voor een Belgian Building Award verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen.

 1. De organisatoren van de Belgian Building Awards behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd. Alle beslissingen van de organisatoren zijn zonder verhaal.
 3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot publicatie van zijn gegevens en tot publicatie van foto’s van zijn ontwerpen. De kandidaat verklaart zich akkoord om op vraag van de organisatoren rechtenvrije foto’s ter beschikking te stellen.
 4. De foto’s en illustraties die de deelnemer uploadt mag de organisator van de wedstrijd vrij gebruiken. De deelnemer doet automatisch en kosteloos afstand aan de organisatoren van alle intellectuele rechten  op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan de organisatoren overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
 5. De bouwheer werd volledig in kennis gesteld van het verloop en de omstandigheden van het evenement. Hij of zij gaf uitdrukkelijk zijn goedkeuring voor het aanleveren van de projectgegevens en foto's bij de inschrijving.

 

Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's