Belgian Building Awards - Wedstrijdreglement

1. Architectuurprijzen

1.1 Wie mag deelnemen?
De architectuurprijzen van de Belgian Building Awards staan open voor alle architecten die hun kantoor hebben op Belgisch grondgebied. Buitenlandse bureaus mogen ook deelnemen als ze een project indienen dat gesitueerd is in België.

1.2 Hoe deelnemen?
Deelnemen kan enkel door online het deelnameformulier in te vullen via de website van de Belgian Building Awards (https://www.belgianbuildingawards.be). Voor de Pioneer Award is het niet nodig in te schrijven. Hiervoor gaat de jury zelf op zoek naar geschikte kandidaten.

1.3 Tot wanneer mag u projecten indienen?
De inschrijvingen sluiten af op 11/04/2022. Nadien kan niet meer ingeschreven worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.

1.4 Welke architectuurprijzen zijn er en welke criteria gelden hiervoor?

1.4.1 Rookie of the Year
In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan (oprichtingsjaar 2011 of later)en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders niet ouder is dan 35 jaar (geboortejaar 1986 of later).

Bureaus die bij de vorige editie gewonnen hebben binnen deze categorie of een eervolle vermelding gekregen hebben, kunnen niet opnieuw deelnemen.

1.4.2 Groepswoningbouw
De categorie groepswoningbouw bekroont projecten die op innovatieve wijze erin slagen om in één project meerdere woningen te combineren en daarbij een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Zowel nieuwbouw- als renovatie- en restauratieprojecten komen in aanmerking. Niet de schaal van het project is bepalend maar wel het innovatieve karakter, de kwaliteit van de architectuur en het out-of-the-boxdenken.

Het project moet klaar zijn en opgeleverd zijn in 2019 of later.

1.4.3 Herbestemming
De categorie herbestemming bekroont een project dat op innovatieve wijze een nieuwe toekomst heeft gegeven aan een bestaand pand met respect voor de voorgeschiedenis van dit gebouw. Het project moet opgeleverd zijn in 2019 of later. Het gebouw moet blijk geven van architecturale kwaliteit en een innovatieve aanpak.

1.4.4 Pioneer Award
De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.

Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. Het is wel toegestaan om suggesties hiervoor aan te reiken aan de jury, maar hiervoor bestaat geen online invulformulier zoals bij de andere categorieën.

1.5 Mogen architecten aan meerdere categorieën deelnemen?
Het is perfect mogelijk om kandidaturen in te dienen voor meerdere categorieën. Per categorie is het aantal inzendingen per architect wel beperkt tot 3. Als een project zowel thuishoort in de categorie Herbestemming als in groepswoningbouw mag een dossier ingediend worden voor de beide categorieën.

1.6 Hoe gebeurt de jurering?
Voor alle awards, behalve de pioneer award, is het aan de kandidaten om online een project in te dienen.

Uit alle inzendingen zal een vakjury een shortlist samenstellen van maximum 10 projecten per categorie. De jury zal ook uit de shortlist een winnaar en een eervolle vermelding selecteren.

1.7 Wat valt er te winnen?
De prijs bestaat in de eerste plaats uit de eer en de media-aandacht die deze bekroning oplevert. Daarnaast gaat elke winnaar na de prijsuitreiking met een trofee naar huis.

1.8 Welke timing is er voorzien voor de awards?

 • Start inschrijvingen: 18/02/2022
 • Uiterste datum van inschrijvingen: 11/04/2022
 • Jurering: 20/04/2022
 • Bekendmaking shortlist: 26/04/2022
 • Prijsuitreiking dinsdag 24 mei 2022 op BATIBOUW

2. Wie organiseert de Belgian Building Awards?

De Belgian Building Awards zijn een organisatie van FISA, organisator van BATIBOUW. FISA werkt voor de Belgian Building Awards samen met Redactiebureau Palindroom en de architectuursite architectura.be.

3. De kleine lettertjes

Iedereen die zich kandidaat stelt voor een Belgian Building Award verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen.

 1. De organisatoren van de Belgian Building Awards behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd. Alle beslissingen van de organisatoren zijn zonder verhaal.
 3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot publicatie van zijn gegevens en tot publicatie van foto’s van zijn ontwerpen. De kandidaat verklaart zich akkoord om op vraag van de organisatoren rechtenvrije foto’s ter beschikking te stellen.
 4. De foto’s en illustraties die de deelnemer uploadt mag de organisator van de wedstrijd vrij gebruiken. De deelnemer doet automatisch en kosteloos afstand aan de organisatoren van alle intellectuele rechten  op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan de organisatoren overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
 5. De bouwheer werd volledig in kennis gesteld van het verloop en de omstandigheden van het evenement. Hij of zij gaf uitdrukkelijk zijn goedkeuring om zijn of haar woning of gebouw mogelijk open te stellen voor bezoek van de jury en het aanleveren van de projectgegevens en foto's bij de inschrijving.
 6. Kandidaten aan de Product Innovation Award, dienen exposant te zijn op PROJECT 2022. Wie geen exposant is, komt niet in aanmerking.
U wilt de awards

bijwonen?

Koop alvast uw tickets

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's