Belgian Building Awards - Wedstrijdreglement

1. Architectuurprijzen

1.1 Wie mag deelnemen?
De architectuurprijzen van de Belgian Building Awards staan open voor alle architecten die hun kantoor hebben op Belgisch grondgebied.

1.2 Hoe deelnemen?
Deelnemen kan enkel door online het deelnameformulier in te vullen via de website van de Belgian Building Awards (https://www.belgianbuildingawards.be). Voor de Pioneer Award is het niet nodig in te schrijven. Hiervoor gaat de jury zelf op zoek naar geschikte kandidaten.

1.3 Tot wanneer mag u projecten indienen?
De inschrijvingen sluiten af op 31/10/2019. Nadien kan niet meer ingeschreven worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.

1.4 Welke architectuurprijzen zijn er en welke criteria gelden hiervoor?

1.4.1 Rookie of the Year
In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan (oprichtingsjaar 2010 of later)en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders niet ouder is dan 35 jaar (geboortejaar 1985 of later).

Bureaus die bij de vorige editie gewonnen hebben binnen deze categorie of een eervolle vermelding gekregen hebben, kunnen niet opnieuw deelnemen.

1.4.2 Mixed used
De categorie Mixed Use bekroont projecten die op innovatieve wijze erin slagen om meerdere functies binnen één project te combineren en zo een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Zowel nieuwbouw- als renovatie- en restauratieprojecten komen in aanmerking. Niet de schaal van het project is bepalend maar wel het innovatieve karakter, de kwaliteit van de architectuur en het out-of-the-boxdenken.

Het project moet opgeleverd zijn in 2017 of later.

1.4.3 Build2Work
De categorie Build2Work bekroont een geslaagd bedrijfsgebouw dat werd opgeleverd in 2017 of later. Hert gebouw moet blijk geven van architecturale kwaliteit en een innovatieve aanpak die zich vertaalt in een aangename werkomgeving voor personeelsleden en gasten. Bij de beoordeling worden zowel het exterieur maar zeker ook het interieur in rekening genomen. Het is absoluut een pluspunt als het project maximaal inspeelt op de principes van het nieuwe werken met veel aandacht voor het fysieke en mentale welzijn van de medewerkers. Deze categorie staat zowel open voor architecten als voor interieurarchitecten.

1.4.4 3|2|1 Facade
De 3|2|1 Facadeaward focust zich op koppelwoningen (driegevel- tweegevel- of ééngevelwoningen die opgeleverd werden in 2017 of later. We zijn op zoek naar ontwerpen die op innovatieve wijze erin slagen om ondanks de beperkte afmetingen en ondanks het beperkt aantal gevels toch een maximale woonkwaliteit te realiseren met veel aandacht voor daglicht en privacy. Er wordt bij de beoordeling zowel gekeken naar het exterieur als naar het interieur. Groepswoningprojecten komen ook in aanmerking, maar er moet bij de inzending wel gefocust worden op één specifieke woonst. Het is dus niet de bedoeling om groepswoningbouwprojecten of cohousingprojecten in hun geheel in te dienen.

1.4.5 Pioneer Award
De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.

Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. 

1.5 Mogen architecten aan meerdere categorieën deelnemen?
Het is perfect mogelijk om kandidaturen in te dienen voor meerdere categorieën. Per categorie is het aantal inzendingen per architect wel beperkt tot 3.

1.6 Hoe gebeurt de jurering?
Voor alle awards, behalve de pioneer award, is het aan de kandidaten om online een project in te dienen. Uit alle inzendingen zal een voorselectie gebeuren door een beperkt juryteam en zal een shortlist samengesteld worden van maximum 10 projecten per categorie.

Nadien komt het uitgebreid juryteam samen om uit de shortlist een winnaar en een eervolle vermelding te selecteren.

1.7 Wie zetelt in de jury?
De preselectie zal gebeuren door afgevaardigden van Sanoma, architectura.be; een afgevaardigde van de Orde van Architecten zal als waarnemend jurylid zetelen.

Voor het uitgebreide juryteam worden nog extra juryleden aangetrokken uit de architectuursector.

1.8 Wat valt er te winnen?
De prijs bestaat in de eerste plaats uit de eer en de media-aandacht die deze bekroning oplevert. Daarnaast gaat elke winnaar na de prijsuitreiking met een trofee naar huis.

1.9 Welke timing is er voorzien voor de awards?

 • Start inschrijvingen: 8 augustus 2019
 • Uiterste datum van inschrijvingen: 31 oktober 2019
 • Prijsuitreiking: 3 maart 2020 op BATIBOUW

 

2. Product Innovation Award (ex-exposantenprijzen)

2.1 Wie kan deelnemen?
De Product Innovation Award wordt uitgereikt tijdens de Belgian Building Awards 2020. Enkel exposanten die officieel deelnemen aan BATIBOUW 2020 maken kans op de prijs. Andere kandidaturen worden sowieso geweigerd.

2.2 Hoe neem je deel?
Enkel kandidaturen opgestuurd naar het mailadres batibouw2020@sanoma.com zijn geldig. Het bedrijf Sanoma Regional Belgium, uitgever van Ik ga Bouwen & Renoveren, neemt de volledige organisatie van de Product Innovation Award op zich.

2.3 Voor welke datum moet je jouw kandidatuur indienen?
We starten de inschrijving voor de Product Innovation Award op maandag 4 november 2019 en sluiten ze af op vrijdag 6 december 2019 om middernacht. Elk product dat voor vrijdag 10 januari 2020 (middernacht) wordt opgestuurd kan nog worden meegenomen in de « Batibouwspecial » Ik ga Bouwen & Renoveren. Deelnemen aan de wedstrijd is echter niet meer mogelijk na vrijdag 6 december 2019 (middernacht).

2.4 Wat is de Product Innovation Award juist en wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

2.4.1 Product Innovation Award
Met deze prijs zetten we een bedrijf in de kijker dat zich binnen zijn sector liet opmerken met een nieuw product, een nieuwe oplossing of een nieuwe dienst. De kandidatuur moet gecommercialiseerd zijn.

2.4.2 Criteria
De jury let vooral op het innovatieve karakter, de relevantie voor de gebruiker, de duurzaamheid en de betaalbaarheid voor het grote publiek.

2.5 Wat valt er te winnen?
Naast de trofee, is het vooral een eer om met de prijs naar huis te gaan. De winnaar mag ook op media-aandacht rekenen. Zo kiest de jury een beperkt aantal kandidaten die hun product mogen voorstellen in het Innovation House. Dat bevindt zich op de Batibouw-stand van Ik ga Bouwen. Uit deze selectie maakt de jury vijf genomineerden bekend, waaruit uiteindelijk de winnaar gekozen wordt. Elke fabrikant die geselecteerd wordt voor de Innovation Award en/of het Innovation House krijgt een speciaal label. Dit kan je tentoonstellen op jouw stand gedurende Batibouw. De winnaar van de Product Innovation Award krijgt er een unieke trofee bovenop.

2.6 Hoe ziet het tijdsverloop eruit?

 • Start van de inschrijvingen: 4 november 2019
 • Einde van de inschrijvingen: 6 december 2019
 • Preselectie en stemming door de jury: in de loop van december 2019
 • Prijsuitreiking: 3 maart 2020

 

3. Wie organiseert de Belgian Building Awards?

De Belgian Building Awards zijn een organisatie van FISA, organisator van BATIBOUW. FISA werkt voor de Belgian Building Awards samen met de Orde van Architecten, Redactiebureau Palindroom, de architectuursite Architectura.be en het magazine Ik ga Bouwen & Renoveren.

 

4. De kleine lettertjes

Iedereen die zich kandidaat stelt voor een Belgian Building Award verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen.

 1. De organisatoren van de Belgian Building Awards behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd. Alle beslissingen van de organisatoren zijn zonder verhaal.
 3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot publicatie van zijn gegevens en tot publicatie van foto’s van zijn ontwerpen. De kandidaat verklaart zich akkoord om op vraag van de organisatoren rechtenvrije foto’s ter beschikking te stellen.
 4. De foto’s en illustraties die de deelnemer uploadt mag de organisator van de wedstrijd vrij gebruiken. De deelnemer doet automatisch en kosteloos afstand aan de organisatoren van alle intellectuele rechten  op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan de organisatoren overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
 5. De bouwheer werd volledig in kennis gesteld van het verloop en de omstandigheden van het evenement. Hij of zij gaf uitdrukkelijk zijn goedkeuring om zijn of haar woning of gebouw mogelijk open te stellen voor bezoek van de jury en het aanleveren van de projectgegevens en foto's bij de inschrijving.
 6. De projecten dienen uitgevoerd te zijn geweest conform de deontologie van de Orde van Architecten.
 7. Kandidaten die willen deelnemen aan de Product Innovation Award, dienen exposant te zijn op BATIBOUW 2020. Wie geen exposant is, komt niet in aanmerking.
U wilt zich aanmelden

voor de awards

Ontdek hieronder de registratieformulieren

U wilt deelnemen

AAN DE GALA-AVOND

Klik hieronder en ontdek alle mogelijkheden