KINDERCAMPUS THEODOOR

cuypers & Q architecten

Details

Jette
2022
A201072
Gert Cuypers
info@cuypers-q.be
+32 32 32 48 49
https://www.cuypers-q.be/project_details.php?project_id=214
Technieken - Cenergie | Stabiliteit - Util | Akoestiek - Daidalos Peutz | Landschap – Omgeving
Accepté
Description du projet
Dit project resulteert uit een winnende ontwerp begeleid door de Brussels Bouwmeester, en illustreert een integrale aanpak op vlak van duurzaamheid en optimale beleving.
Naast de VUB werd het gebouw gefinancierd samen met VIPA, VGC Welzijn, VGC Onderwijs en het UZ Brussel. Het werd bovendien door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekroond met de Be Exemplary 2017 Award als Voorbeeldgebouw dat inzet op duurzaamheid in de grootste betekenis van het woord .
De kindercampus geeft verschillende doelgroepen een nieuw kader, want huisvest het grootste Vlaamstalige kinderdagverblijf in Brussel voor 150 kinderen, wordt uitgebaat door de VUB, kleuter- en lagere school van het GO! voor 240 kinderen, scoutslokalen voor de Faunaten van Brussels Open Scouting en kantoren voor het Huis van het Kind met gebruiksruimten voor Kind & Gezin en kantoren CAW.
Het gebouw staat ook open voor breed gebruik en linkt zo de wijk en de campus meer aan elkaar. Kinderen kunnen hier terecht vanaf geboorte tot aan hun middelbare school carrière voor zorg en onderwijs binnen één gebouw. Hierdoor werd het geselecteerd als pilootproject voor de ontwikkeling van een “Doorgaande Lijn” . Dat staat voor een ontwikkelingslijn tussen 0 en 6 jaar, waarin kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten
Nieuwe inzichten en verbeterde technieken, hogere doelen op vlak van duurzaamheid en een open communicatie met opdrachtgevers en gebruikers zorgen ervoor dat dit een voorbeeldproject werd.
We kozen hier voor een opbouw in het bestaande talud van de site, grenzend aan het natuurgebied NATURA 2000 om de schaal en de beleving van gebouw en omgeving maximaal af te stemmen op de gebruikers. De integratie van groen en licht op de volledige kindercampus staan centraal.
De daken fungeren als groendaken, als verharde en niet-verharde speelplaatsen om de impact op de grond te verkleinen. Het groen speeldak heeft een visuele verbinding met de mooie, groene patio van het kinderdagverblijf. Zo blijven de gebruikersgroepen gescheiden, zonder zich af te zonderen. De kinderen van de scouts gebruiken tijdens het weekend het volledige terrein. De campus grenst aan een natuurzone Natura 2000, waar interactieve en educatieve buiten-speelopties bijdragen tot de bewustmaking van kinderen over water- en energieverbruik.
Ook de bovenste technische daken werden ingericht als groendaken rekening houdend met de beschaduwing door de PV panelen.
Het gebouw wordt grotendeels omringd door biodivers groen en waterdoorlatende en waterinfiltrerende oppervlakken. Voor buitensport kunnen de grasvelden aan de bosrand ingezet worden en het basketbalveld van de naastegelegen Erasmushogeschool waardoor er geen extra verharding nodig is.
Leefmilieu Brussel werd betrokken bij het ontwerp de keuze van de aanplantingen op en rondom het gebouw zodat de biodiversiteit van de Natura 2000 zone niet verstoord wordt maar integendeel verder getrokken wordt in de campus.
Er gaat geen druppel regenwater de riolering in. Het regenwater van de niet-toegankelijke (groen)daken en grijs-water wordt opgevangen, gefilterd en hergebruikt voor de spoeling van de wc’s en de wasmachines. Het regenwater op de toegankelijke daken en (minimale) verhardingen van de toegangswegen wordt opgevangen en geloosd in de Laarbeek die naast het gebouw loopt.
Dit komt ten goede voor de fauna en flora van de Natura 2000 zone gezien de Laarbeek de laatste jaren afziet van langdurige droogte. De VUB en het UZ hebben ons tijdens de uitvoering van Kinderdagverblijf Theodoor ook de opdracht gegeven om de ganse hoofdriolering van de ziekenhuissite van UZ en de campus van de VUB te heraanleggen en heraansluiten. Samen met studiebureau CENERGIE en onderzoekers van de VUB werd een studie gedaan om gebruik te kunnen maken van riothermie van de hoofdriolering ten voordele van de Kindercampus.
Op vraag van Leefmilieu Brussel werd eveneens het regenwater van de ganse campus van het UZ en VUB aangesloten op de Laarbeek.
De footprint van het gebouw is beperkt. Het grasland rondom het gebouw wordt onderhouden volgens het principe van sinusbeheer, een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met biodiversiteit voor onder meer vlinders, bijen en planten.
Het gebouw en de aangepaste rioleringswerken hebben op deze manier een positieve invloed op de Natura 2000zone.

GRO score: Waterverbruik UITSTEKEND
Met samenwerking van WTCB (nu Buildwise), werd, onder leiding van Jeroen Vrijders, een studie gemaakt naar potentieel hergebruik van steenachtig materiaal en werd een inventaris van potentieel hergebruik opgesteld. Het vademecum van Rotor werd verwerkt in de bestekteksten van de sloop van het bestaande gebouw. Een demontageperiode werd ingelast om selectief te demonteren en tegels, krukken en lavabo’s werden onder andere door Rotor gerecupereerd.
Het nieuwe gebouw werd ontworpen op basis van een rationeel raster van kolommen en balken en grote overspanningen. De lichte invulling is hierdoor vrij en flexibel.
Technieken zijn overal toegankelijk door middel van de modulaire uitneembare plafonds die ook een akoestische meerwaarde hebben. De schachten werden voldoende groot voorzien zodanig dat toekomstige aanpassingen mogelijk zijn.
Het adaptieve gebouw werd ontworpen rekening houdend met de levensduur van de verschillende functionele lagen van het gebouw.
Het materialenpallet werd zo veel mogelijk beperkt en bestaat uit duurzame, robuuste en gemakkelijk te onderhouden materialen. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en de grote oplages zorgen voor meer potentieel naar hergebruik toe na einde levensduur van het gebouw.

GRO score: Materiaalkeuze BETER en Onderhoudsvriendelijk ontwerpen UITSTEKEND
De toegepaste materialen en bevestigingen hebben een hoge omkeerbaarheidsgraad. Door het gebruik van een standaard en zeer economische dakgolfplaat uit zijn context te trekken en in een andere toepassing (gevel) te verwerken wordt een meerwaarde gegeven en krijgt de gevel een aparte identiteit. Door in te zetten op een steeds beschikbaar standaardproduct in zijn standaardmaat en ervoor te zorgen dat hij op zijn beurt gemakkelijk demonteerbaar is, kan de plaat eenvoudig vervangen worden en op zijn beurt weer hergebruikt worden in de toekomst.
Nieuwe materialen zijn streekeigen, recupereerbaar of gerecycleerd, voorzien van ecolabels en liggen binnen NIBE klasse 4 of hoger. De nodige aandacht ging naar de integratie van materialen volgens hun productiematen met het oog op minimaal verlies en versnijding. Ook zijn definitieve bevestigingen beperkt gehouden.
Van in het begin werd ingezet op de trias energetica en optimalisaties dmv dynamische simulaties. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door geothermie (BEO veld met BKA). Slimme installaties en monitoring zorgen voor een lager verbruik. Door gebruik te maken van de inertie wordt het gebouw op een passieve manier op constante temperatuur gehouden. 284 PV panelen werden op het dak voorzien om de resterende energiebehoefte te garanderen wat ervoor zorgt dat dit met alle technieken samen een energie neutraal gebouw vormt.

GRO score: Thermisch comfort BETER, Binnenlucht kwaliteit UITSTEKEND en Energiezuinige installaties: BETER
Edition 2022

Voir les gagnants

Découvrez les gagnants de l'édition 2022 des Belgian Building Awards

Découvrez les photos

des éditions précédentes

Cliquez pour voir les albums