Londot 3_ renovatie wijklokalen Zwartberg-Noord

B+ architecten

Details

Genk
2022
B300133
Ruben Braeken
rbr@rubenbraeken.be
0473220192
Mosard vzw ( circulariteit), Deltha engineering (studiebureau technieken), AB associates (studie stabiliteit)
Accepté
Projectomschrijving
Het project betreft de totaalrenovatie en herbestemming van de St-Albertusschool in Genk naar een multifunctioneel en multicultureel buurtcentrum voor de opvang van verschillende kwetsbare doelgroepen van de lokale wijk Zwartberg.
Het ontwerp focust op zorgzame architectuur, multifunctioneel gebruik en vormt een laagdrempelig ‘open huis’ waar de buurbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kwetsbare jongeren een thuis kunnen vinden.

Al te vaak wordt ‘bijzondere’ architectuur gelinkt aan culturele projecten, musea, showrooms of grote stedelijke ontwikkelingen.
Dit project gebruikt daarentegen zorgzame architectuur om op kleinschaliger niveau mensen te verbinden, om kwetsbare jongeren een thuis te geven.
Het project dient als hefboom voor de ‘Limburgse warmte’ en ‘verbinding’ met een knipoog naar het Limburgse mijnverleden en de roots van de bezoekers van het gebouw. Deze ambitie, het maken van gezellig laagdrempelig huis voor kwetsbare jongeren is geslaagd en vertaalt zich in de positieve reactie van de bezoekers, het stijgend aantal activiteiten en het heropleven van het gebouw en zijn verenigingen.
Ook dat verdient een award!

Het programma bestaat uit multifunctionele ateliers, jeugdlokalen, sport -en bewegingslokaal en polyvalente ruimten.

Het project is een toonbeeld van circulair bouwen, ruimtelijk rendement, ontharding en werkt op het snijpunt van de verschillende lagen in de geschiedenis van het gebouw.

foto @ Dennis De Smet Mvg Dennis De Smet
Het project is een bijzonder toonbeeld van circulair bouwen, van ruimtelijk rendement, van ontharding en van een duurzame herbestemming.

Op architectonisch vlak focust het ontwerp op de 5 belangrijke pijlers van circulair bouwen: maximaal behoud en ‘ode’ aan het bestaande, maximale flexibiliteit in de toekomst, het aanbrengen van nieuwe aanpasbare modulaire constructies, minimaal gebruik van afwerkingen en aandacht voor aanpasbare technieken en onderhoud ( zie vraag over circulariteit)

Door toevoeging van extra vloerniveau’s en het openwerken van de kelders binnen de bestaande gebouwschil is het project bovendien een toonbeeld van ruimtelijk rendement.
Het oorspronkelijk programma was 2500m2 vloeroppervlak. Door de kelder open te werken, een extra vloerniveau toe te voegen en lokalen multifunctioneel te delen kon voorkomen worden dat er een nieuwbouw uitbreiding geplaatst moest worden ( oorspronkelijke vraag opdrachtgever).
De oorspronkelijk binnenkoer, die volledig verhard was met betonnen plaveien, werd grotendeels onthard.
In bestaande toestand stonden kelders vaak onder water, doordat het regenwater zich op de verhardingen verzamelde en via de kelderwand kon infiltreren.
Bij opstart van het project werd de kelder reeds 15 jaar niet meer gebruikt, en de opdracht verkoos de kelders te dempen.
Ons ontwerpteam besloot echter de kelders in functie van ruimtelijk rendement toch te gebruiken en de waterhuishouding op de site correct te voorzien. Alle verhardingen werden weggenomen. Enkel functioneel noodzakelijke verharding voor circulatie naar en rond het gebouw werd opnieuw aangelegd en ter plaatse van de gevels werden afhellende verhardingen geplaatst om infiltratie in kelders te voorkomen.
Alle opgevangen regenwater kan op natuurlijke wijze infiltreren.
Alle opgevangen water van de grote dakvlakken worden via een infiltratievoorziening gebufferd en geïnfiltreerd.
Alle toiletten zijn voorzien van gerecupeerd regenwater, net als buitenkranen.
Op architectonisch vlak focust het ontwerp op volgende pijlers van circulair bouwen:

1. Door toevoeging van extra vloerniveaus, het openbreken van de kelder en verhoging van het ruimtelijk rendement konden we een extra uitbreiding van het gebouw voorkomen.
2. Het bestaande werd maximaal behouden. Een mooi voorbeeld is het behoud van de ‘bakstenen schoorsteen’, niet meer in gebruik, maar centraal in de ruimte behouden als ode aan het bestaande.
3. Bestaande klaslokalen zijn omgevormd tot multifunctionele ateliers en verbonden via grote schuifpoorten. De lokalen zijn opsplitsbaar waardoor een volledig multifunctioneel veranderingsgericht gebouw ontstaat.
4. Nieuwe invullingen zijn maximaal modulair en demonteerbaar, ontworpen op basis van de open source circulair bouwstandaard (Mosard©), en identiek als de elementen die we gebruikten in een ander gebouw van de bouwheer ( dienst Marcom) waardoor een eco-systeem van herbruikbare elementen ontstaat binnen het patrimonium van de eigenaar.
5. Alle constructies en technieken blijven in het zicht, met een minimum aan afwerkingsmaterialen en ifv. maximale aanpasbaarhied.
6. Alle technieken zijn modulair, zoals verlichtingsrails waarop de verlichting ten allen tijde eenvoudig verplaatst kunnen worden ifv. het gebruik.
7. Gebouw en technieken zijn in BIM uitgewerkt, voorzien van duidelijk tracés en van een gebouwbeheerssysteem, zodat in de toekomst alle informatie in functie van onderhoud een aanpassingen ter beschikking is.
Het bestaande gebouw werd volledig geïsoleerd en voorzien van de nieuwe duurzame gebouwtechnieken. Het verbruik wordt via een gebouwbeheerssysteem gemonitord. Door uitgebreide studies inzake verbruik werden slimme keuzes gemaakt inzake technieken. Door toepassing van zonwerende beglazing werd bvb. actieve koeling vermeden.

Er werd maximaal ingezet op circulair bouwen (zie hoger), waarbij maximaal gerecupeerd en behouden werd, en maximaal flexibel en deonteerbaar werd verbouwd.
Voor de nieuwe materialenwerd maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en lokale FCS gelabelde houtsoorten.
Het project werd volledig voltooid met plaatselijke aannemers.
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's