Belgian Building Awards

In 2022 worden de prestigieuze Belgian Building Awards uitgereikt. Dit evenement lauwert de realisaties van architecten en exposanten.

Dit evenement is een organisatie van BATIBOUW in samenwerking met Redactiebureau Palindroom en architectura.be.

Bekijk de winnaars

Architectenawards

Voor de architectenawards van de Belgian Building Awards van 2022 zijn er prijzen te winnen in 4 categorieën.

 

 • Rookie of the Year
  In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan (oprichtingsjaar 2012 of later)en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders niet ouder is dan 35 jaar (geboortejaar 1987 of later).
 • Groepswoningbouw
  De categorie groepswoningbouw bekroont projecten die op innovatieve wijze erin slagen om in één project meerdere woningen te combineren en daarbij een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Zowel nieuwbouw- als renovatie- en restauratieprojecten komen in aanmerking. Niet de schaal van het project is bepalend maar wel het innovatieve karakter, de kwaliteit van de architectuur en het out-of-the-boxdenken. Het project moet klaar zijn  en opgeleverd zijn in 2019 of later.
 • Herbestemming
  De categorie herbestemming bekroont een project dat op innovatieve wijze een nieuwe toekomst heeft gegeven aan een bestaand pand met respect voor de voorgeschiedenis van dit gebouw. Het project moet opgeleverd zijn in 2019 of later. Het gebouw moet blijk geven van architecturale kwaliteit en een innovatieve aanpak.
 • Pioneer-Award
  De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen. Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. 

Voor het volledige wedstrijdreglement, klik hier.

Contactgegevens Palindroom

info@palindroom.be
011 56 19 50

AWARDS VOOR EXPOSANTEN

Voor de exposantenawards van de Belgian Building Awards van 2022 zijn er prijzen te winnen:

 • Product Innovation Award
  De Product Innovation Award wordt uitgereikt tijdens de Belgian Building Awards 2022. Enkel exposanten die officieel deelnemen aan de beurs PROJECT maken kans op de prijs. Andere kandidaturen komen niet in aanmerking.
  Met deze prijs zetten we een bedrijf in de kijker dat zich binnen zijn sector liet opmerken met een nieuw innovatief product. De jury let vooral op het innovatieve karakter, de relevantie voor de gebruiker en de duurzaamheid.
  Een deelname aan PROJECT, is meteen ook een geldige kandidatuur voor de Product Innovation Award.

Programma

18.00 - 18.00 : Onthaal
​​​​​18.30 - 18.35 : Verwelkoming
18.35 - 18.45 : Uitreiking Product Innovation Award
18.45 - 19.15 : Voorgerecht & networking
19.15 - 19.30 : Uitreiking Groepswoningbouw
19.30 - 19.55 : Panelgesprek FR - Duurzaam en betaalbaar bouwen - een contradictie?
19.55 - 20.35 : Hoofdgerecht & networking
20.35 - 20.50 : Uitreiking Rookie of The Year & Pioneer Award
20.50 - 21.15 : Panelgesprek NL - Bouwen we te veel en behouden we te weinig?
21.15 - 21.40 : Nagerecht & networking
21.40 - 22.00 : Uitreiking Herbestemming Award  en slotwoord
22.00 - ... : networking

Panelgesprek FR

Thema: Duurzaam en betaalbouwen - een contradictie
Moderator: Philippe Selke
Sprekers:

 • Steven Beckers (winnaar pioneer Award 2020)
 • Perrine Ernest (Specimen, genomineerd groepswoningbouw)
 • Olivier Mathieu (B612, genomineerd groepswoningbouw)

Panelgesprek NL

Thema: Bouwen we te veel en behouden we te weinig? 
Moderator: Rik Neven of Liesbeth Verhulst
Sprekers

 • Dimitri Minten
 • Laura Muyldermans
 • Kaat Meganck of Ann Fonteyne
Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's