Belgian Building Awards

In 2021 worden de prestigieuze Belgian Building Awards uitgereikt. Dit evenement lauwert de realisaties van architecten en exposanten.

Dit evenement is een organisatie van BATIBOUW in samenwerking met, Redactiebureau Palindroom, de Orde van Architecten en architectura.be.

De uitreiking van de BBA 2021 zal dit jaar niet fysiek doorgaan.

De winnaars worden in de komende weken online aangekondigd via architectura.be en circubuild.be

Architectenawards

Voor de architectenawards van de Belgian Building Awards van 2021 zijn er prijzen te winnen in 4 categorieën.

 • 3-2-1 Façade
  De 3-2-1 Facade-award focust zich op koppelwoningen (driegevel- tweegevel- of ééngevelwoningen) die opgeleverd werden in 2019 of later.
  We zijn op zoek naar ontwerpen die op innovatieve wijze erin slagen om ondanks de beperkte afmetingen en ondanks het beperkt aantal gevels toch een maximale woonkwaliteit te realiseren met veel aandacht voor daglicht en privacy. Er wordt bij de beoordeling zowel gekeken naar het exterieur als naar het interieur.
 • Utility Building
  De categorie Utility Building bekroont projecten uit de utiliteitsbouw. Meer bepaald moet het gebouw in kwestie één van volgende functies vervullen: bedrijfsgebouw, openbaar gebouw, sportinfrastructuur, cultureel centrum, evenementenzaal, museum, winkel of horeca-gebouw.
  Zorggebouwen, scholen, woningen, groepswoningbouw, sociale woningen , scholen, bruggen en pleinen komen niet in aanmerking.  Het gebouw moet opgeleverd zijn in 2019 of later. Voor de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit, de out-of-the-boxaanpak en de duurzaamheid in de meest brede betekenis van het woord.
 • Circular building
  De Circular Building Award bekroont het meest circulaire bouwproject. Alle soorten gebouwen komen hiervoor in aanmerking, ook de gebouwen uit de vorige categorieën.
  Voor de beoordeling van deze categorie wordt nagegaan in hoeverre de principes van circulair bouwen toegepast werden. De toepassing van circulaire materialen is een belangrijk, maar zeker niet het enige criterium waar naar gekeken wordt. Andere belangrijke aspecten zijn de inplanting, de aanpasbaarheid, de multifunctionaliteit, de uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid en modulariteit, omkeerbaarheid,... Verder wordt ook gekeken naar de manier van samenwerking voor het project en wordt nagegaan of  innovatieve circulaire principes zoals product as a service in het project werden toegepast.
 • De Pioneer Award
  Voor de Pioneer Award kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar.
  De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.

 

Voor het volledige wedstrijdreglement, klik hier.

 

Contactgegevens Palindroom

Schrijf u nu in

AWARDS VOOR EXPOSANTEN

Voor de exposantenawards van de Belgian Building Awards van 2021 zijn er prijzen te winnen:

 • Product Innovation Award
  De Product Innovation Award wordt uitgereikt tijdens de Belgian Building Awards 2021. Enkel exposanten die officieel deelnemen aan de beurs PROJECT maken kans op de prijs. Andere kandidaturen komen niet in aanmerking.
  Met deze prijs zetten we een bedrijf in de kijker dat zich binnen zijn sector liet opmerken met een nieuw innovatief product. De jury let vooral op het innovatieve karakter, de relevantie voor de gebruiker en de duurzaamheid.
  Een deelname aan PROJECT, is meteen ook een geldige kandidatuur voor de Product Innovation Award.

U wilt zich aanmelden

voor de awards

Ontdek hieronder de registratieformulieren

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's