Belgian Building Awards

In 2024 worden de prestigieuze Belgian Building Awards uitgereikt.
Dit evenement lauwert de realisaties van architecten en exposanten.

Dit evenement is een organisatie van BATIBOUW in samenwerking met Redactiebureau Palindroom en architectura.be.

Schrijf u nu in

Voor het volledige wedstrijdreglement, klik hier.

Architectenawards

Voor de architectenawards van de Belgian Building Awards van 2024 zijn er prijzen te winnen in 8 categorieën.

 1. Rookie of the Year
  In de categorie Rookie of the Year gaan we op zoek naar een jong Belgisch architectenbureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. Voor deze categorie komen bureaus in aanmerking die maximum 10 jaar bestaan (oprichtingsjaar 2013 of later)en waarvan minstens de helft van de zaakvoerders niet ouder is dan 35 jaar (geboortejaar 1988 of later).
  Bureaus die bij een  vorige editie gewonnen hebben binnen deze categorie of een eervolle vermelding gekregen hebben, kunnen niet opnieuw deelnemen.

 2. Student Award – Green & Blue 
  De Student award staat open voor studenten of een groep studenten aan één van de Belgische architectuurscholen. De kandidaten moeten op het moment van de deelname nog ingeschreven zijn aan een Belgische architectuurschool of moeten zijn afgestudeerd in 2022 of 2023.
  Alle ontwerpopdrachten komen in aanmerking, maar er wordt vooral gezocht naar ontwerpen waarbij studenten interessante oplossingen bedacht hebben op het vlak van vergroening en waterbeheer.
  Studenten mogen hiervoor ontwerpopdrachten indienen, maar moeten dit wel ingeven volgens het format van de wedstrijd.

 3. 1.4.3 Private house
  Voor deze categorie komen alle eengezinswoningen in aanmerking die opgeleverd zijn in 2022 of 2023 in België of in het buitenland als ze ontworpen zijn door een architect met een kantoor in België.
  Bij de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord en het ruimtelijk rendement.

 4. Residential Real Estate
  Voor deze categorie komen groepswoningbouwprojecten in aanmerking.
  Gemengde projecten komen ook in aanmerking als minstens 50% bestemd is voor bewoning.
  Bij de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de betaalbaarheid, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord. Binnen deze categorie gaat er extra aandacht naar het ruimtelijk rendement, de vergroening en het waterhuishouden.

 5. Utility Award
  Voor de utility award komen schoolgebouwen, zorginstellingen, openbare gebouwen en sportaccommodaties in aanmerking. De projecten moeten opgeleverd zijn in 2022 of 2023 en moeten zich situeren in België.
  Ook hier wordt door de jury gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en  de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.

 6. Company Building Award
  Voor de company Building Award gaan we op zoek naar een bedrijfsgebouw dat opgeleverd werd in 2023 of 2022. Het moet zich bevinden in België.
  In deze categorie wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit, de duurzaamheid en zeker ook op welke manier het project inspeelt op de principes van het nieuwe werken en tegemoet komt aan nieuwe ontwikkelingen om het welzijn op het werk te verhogen.

 7. International Award
  In deze categorie gaat de jury op zoek naar een project dat zich bevindt in het buitenland maar waarvan de hoofdarchitect een Belgische architect was. De architect moet een kantoor hebben in België. Het project moet opgeleverd zijn in 2021, 2022 of 2023.
  Ook hier wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit en de duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.

 8. Pioneer-Award
  De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.
  Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. Het is wel toegestaan om suggesties hiervoor aan te reiken aan de jury, maar hiervoor bestaat geen online invulformulier zoals bij de andere categorieën. Suggesties mogen gemaild worden naar info@architectura.be.

Voor het volledige wedstrijdreglement, klik hier.

Contactgegevens Palindroom

info@palindroom.be
011 56 19 50

Programma

Binnenkort beschikbaar

Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's